Защо кабала е била пазена в тайна

Въпрос: Защо кабалистите са криели науката кабала толкова години, ако от нея не може да се възползва онзи, който не е готов за това?

Отговор: Науката кабала е могла да бъде изучавана свободно до самото разбиване на Храма. Разрушаването на Храма, било разрушаване на духовното усещане в народа на Израел.

И колкото е опасно да се разкрива на егоисти обичайната наука, давайки им в ръцете оръжие, с което могат да навредят на себе си и на останалите, не виждайки правилната картина на света и неговата цел, така и на хора, изпаднали от духовното ниво, от братската любов в безпричинна ненавист, било забранено да изучават науката кабала. Защото те биха я използвали неправилно и биха се объркали.

Не са могли да я използват, оказвайки се в егоистичното желание, което в този момент започнало да се развива. Трябвало първо да се забъркат в желанията на този свят, да потънат в тъмнина, да се смесят с желанията на всички народи, защото именно затова народът на Израел е излязъл в изгнание.

Как би могло, в това време да им се даде науката кабала – това противоречало на целта. С тази цел, те изпаднали от духовното ниво и загубили това занание, за да получат възможност да живеят на същото ниво – като всички други народи. И през всички години, до самия край на средновековието, народът на Израел и всички други народи живеели много прост и примитивен живот. Това било времето на тяхното взаимно включване.

Независимо, че народът на Израел загубил духовното стъпало, в него съществувал висок вътрешен дух и сред него имало много мъдреци – кабалисти и хора, разбиращи целта. Това не е състоянието на пълно неразбиране за целта на съществуването, в което се намираме сега.

Такова падение се е случило през последните 100 – 150 години, а преди това, в народа на Израел не е имало човек, който да не знае за какво съществува. Това им позволило да издържат всички години на изгнание и да съхранят себе си – след всички гонения, инквизиции и погроми. Всичко това не била сляпа вяра – те чувствали и знаели, че съществува цел.

Но именно, за да им се позволи да се съединят с желанията на всички други народи и да завършат периода на изгнание, не е трябвало да им се дава науката кабала. Затова, кабалистите я скрили, отдалечили от народа и го наплашили, за да не го объркват и да му позволят да поправи това, което е необходимо.

С тази своя форма на съществуване, която била тогава, те осъществявали поправянето по онова време. Защото, ние не виждаме какво вътрешно развитите се осъществява при този процес. Милиарди години, цялата материя се развива неосъзнато, но ние, със своя ограничен разум, не можем да разберем целия този процес. И при такъв поглед върху реалността, не можем да оправдаем нищо в нея. Ако искаме нещо да разберем, трябва да разкрием пълната картина.

От урока по статията „Предисловие към Паним Меирот”, 16,02,2011

[35537]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: