Един, от когото зависи всичко

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: В Предисловието към книгата „Паним Меирот“ Баал а-Сулам пише, че човечеството се дели на 4 групи: народни маси, властители, богаташи, мъдреци, съответстващи на четирите нива, на които се дели цялото мироздание: неживо, растително, животинско, говорящо (човек).

И силата на всяка отделна личност на ниво говорящ включва в себе си цялата съвкупност на силите на растителното и животинско ниво, съществуващи в цялата действителност, както в настояще време, така и в предходните поколения. Значи ли това, че сега е достатъчен един човек, който правейки своя свободен избор, може да открие напред път на всички останали нива на природата, които не могат сами без това по-нататък да се развиват?

Отговор: Разбира се, един човек може със своя свободен избор да открие път напред на цялото неживо, растително и животинско ниво в човешката пирамида, обезпечавайки им по-нататъшно развитие, ако всички те се обединят между себе си и се присъединят към тази човешка степен. Така са ни открили пътя Рашби, Ари, Баал а-Сулам. Един човек може да привлече и поведе след себе си всички останали, ако се намира на „говоряща“ степен на развитие, а те на нежива, растителна и животинска степен.

Ние наблюдаваме това на практика. Как би се развивало човечеството, ако изобщо нямаше такива издигнали се личности, разкриващи за всички вратите към новия свят.

Но след като той е направил такъв пробив, достигането на равновесието зависи от всички останали, идващи след него. Той е свършил работата си, както например Баал а-Сулам е разкрил за всички нас методиката на науката кабала, но ние трябва да я реализираме. Докато не направим това, ние няма да постигнем равновесие.

Той ни обяснява само, че проблема е в нашия дисбаланс с природата и трябва да постигнем равновесие. Природата в най-общ вид – това е Твореца. С Него ние трябва да постигнем хармония, т.е. подобие по свойства, съединение – и това ние с вас трябва да реализираме. Към това трябва да привлечем целия свят, т.е. предстои още много работа.

Ти питаш, кой е този човек, от който зависи всичко и който трябва да направи своя свободен избор? – Това си ти! Това е всеки, който е получил духовно пробуждане вътре, а след това и отвън е чул за това, как да го реализира.

Отвътре идва само първоначалното пробуждане и благодарение на него, човек чува отвън обръщение към себе си, зов. И в крайна сметка идва до такова място, където действително може да реализира своя свободен избор.

От урока по статията „Предисловие към Паним Меирот“, 17.02.2011

[35626]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: