Девствена степен

каббалист Михаэль ЛайтманРабаш, „Шлавей Сулам”, 1991 г., статия 29, „Вземайки за жена девственица”: Всеки път, когато човек получава жена, той ще получава девственица, която никога е нямала съпруг. С други думи, той не е използвал тази Малхут и тя винаги трябва да бъде нова жена. В духовната работа Малхут се нарича „небесно царство”, което човек трябва да приеме всеки ден наново върху себе си. Той трябва да си представи, че започва духовна работа, а това, което е било до сега, него не го интересува.

Творецът сътворил творение и се намира в сливане и единство с него. Ние наричаме това първото състояние или света на Безкрайността. Но творението не възприема себе си в това състояние. То просто е било сътворено по този начин, но не е обхванато от никакви детайлни възприятия освен едно. Затова то е като неживото ниво, капчица семе, което няма никакво самоусещане.

Желанието на Твореца е да доведе творението до осъзнаването на това, кой е Той, за да може то да стане подобно и равно на Него. Затова истинското състояние е скрито от творението и вместо това, то започва да усеща себе си в противоположно състояние. Този етап, от своя страна, се поделя на още няколко: творението възприема себе си като съществуващо на неживо, растително, животинско и човешко ниво.

Ти и аз усещаме своето съществуване на човешкото ниво в този свят. Но ние не усещаме, че сме се развили от неживото ниво. Ние не чувстваме нашия предишен жизнен цикъл на човешкото ниво, а само усещаме себе си като съществуващи тук и сега.

Работата е там, че всеки анализ трябва да се случва сам по себе си. Човек в този свят разграничава сливане, съединение с Твореца и развитие, в което той започва да чувства своята част в творението, своето отношение към Твореца.

Творецът го довежда до това, дава му усещането за празнота в живота, но от друга страна, го мотивира да се съедини с Него и да стане подобен на Него. Затова Творецът пробужда желанието на човек в първата духовна точка. Ако човек правилно реализира това желание посредством метода на поправяне, т.е. науката кабала, ако той увеличи своето малко желание с помощта на групата, издигайки важността на това да стане подобен на Твореца и обединявайки се с Него, ако в последствие направи своето желание подобно на това на Твореца, тогава той придобива ново стъпало. Изначалната точка в него нараства, за да стане Малхут.

На иврит Малхут означава царство. Също се нарича „небесно царство”, защото човек го уподобява на Бина, небесата. Така е направена първата връзка между Малхут и Бина, между творението и Твореца.

След това, за да даде на човек възможност да се развие по нататък, всичко, което е имал той преди, се изтрива и започва следващата част от егоистичното желание, която трябва да бъде поправена и да стане подобна на Твореца. Тази част трябва да бъде доведена до сливане, така че той да стане човек на по-висша степен. Тогава никакви следи не ще останат от предишното състояние.

Така ако човек работи правилно, тогава той непрекъснато получава „девствена жена”. Тогава той отново поправя своето желание заради отдаване, правейки го подобно на Твореца и придобивайки по-голямо подобие и близост с Него. Когато той завърши този етап, сливането отново изчезва в него и човек отново получава ново, не поправено желание, с което отново трябва да работи посредством групата, издигайки важността на целта, увеличавайки своето желание и обединявайки го с останалите души. Така човек се предвижва напред.

Той продължава да получава нова част от Малхут, „нова жена”. Ако той работи заради отдаване, желаейки да стане подобен на Твореца, тогава в новото състояние всичко, което се е случило преди, е било напълно изтрито и той няма на какво да се опре от предишния си опит. Това в понастоящем е ново стъпало, „девственост”.

От урока по статия на Рабаш, 20.02.2011

[35828]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: