Възпитание на човека за бъдещето

Въпрос: Как да се възпитава детето, за да бъде по-добре подготвено за възприемането на духовния свят?

Отговор: Трябва да му се даде само способността да работи със силата, която се нарича сила на любовта. А тя може да бъде получена само от правилното обкръжение и от никъде другаде. На човек не му трябва нищо друго, освен това.

Главното е, детето да се постави в правилно обкръжение. И ако получи усещане за това, какво е и ненавист по отношение на ближния, тогава, с помощта на това чувство, то само ще разреши всички проблеми. Именно тази чувствителност към любовта и ненавистта към ближния, определят човека в нас.

И тогава всичко, което вижда и чува, преминава в него през това възприятие и то ще тълкува всичко правилно. Не трябва нищо да му се обяснява, да се принуждава и чете морал. Единственото необходимо нещо е общество, което непрекъснато ще го въвлича в отношения на конфронтация или любов – и всичко в името на духовната цел. Тоест това общество трябва да се управлява от правилните възпитатели,  от кабалисти.

Детето не трябва нищо повече да знае – никакви премъдрости, колко са ангелите на небето. Трябва само да му се даде усещане за ближния – с това разрешаваме всички проблеми. То започва да вижда истинската реалност, защото тя се разкрива само по този начин. Детето започва да вижда, че всички хора са свързани и какви са отношенията между тях.

И това не са някакви психологически отношения – то ще разкрива висшата сила, която е скрита вътре, програмата на творението, съгласно която сме свързани заедно.

От урока по статията „Същност на науката кабала”, 09.02.2011

[34908]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: