Ако се изменя „съдията”…

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Защо ми е да виждам на своя екран това огромно количество външни детайли: автомобили, самолети и т.н., ако те изобщо не трябва да се изменят? Ние всъщност говорим за вътрешни неща, за да преминем от взаимна ненавист към любов…

Отговор: Ненавист и любов – това са съответно егоистичното желание да напълниш себе си и алтруистичното желание да отдаваш. Това е намерение заради себе си, или намерение в името на отдаването, природата на творението или природата на Твореца.

Цялата разлика е в това, дали виждаш реалността в егоистичното си желание за наслаждение, или се приповдигаш над себе си. В мирозданието няма нищо освен тези две сили. И всичко зависи от това, с коя от тях се отъждествяваш.

А всички тези детайли съществуващи в нашия свят ти позволяват да усетиш своята природа в цялата и дълбина, на неживо, растително и животинско ниво, с изключение на човешкото ниво. Без това ти няма да видиш пълната картина.

Защото ние трябва да достигнем света на Безкрайността и там ти трябва да усетиш единната реалност, в която ще бъдеш слят с Твореца, в пълно подобие на Него. Ти и Той ще станете единно цяло в целия спектър на желанията и свойствата вътре в желанията.

Затова трябва да включиш в себе си целит процес, през който творението преминава: от неговата начална точка „еш ми айн” (нещо от нищото) и до този момент, когато то стане „еш ми еш” (нещо от нещото). Ти сякаш свързваш в себе си тези два края: „еш ми еш” и „еш ми айн”.

Това е, което всъщност трябва да направиш. Творецът иска от теб да станеш напълно подобен на Него.

Но ти трябва да разбереш, че „светът се движи по свои закони” и че „няма в съдията повече от това, което виждат очите му”. Но ако този „съдия” се изменя, то и неговите очи виждат по друг начин!

Затова не предавай значение на обкръжаващата действителност, а се погрижи за това да измениш намерението на своето желание, отношението към себе си, към ближния, към света, към Твореца.

Вместо инстинктивно да мислиш през цялото време само за това на теб да ти е добре, ти едновременно с това трябва да се безпокоиш за благото на ближния, вътре в който ти ще откриеш Твореца. Тъй като между Твореца и ближния няма разлика. Това е светлина и кли/желание.

Въпрос: Какво означава – любов към ближния?

Отговор: Да обичаш ближния означава, че изпитваш непреодолима ненавист към него – ти, под въздействието на светлината, възвръщаща към източника, я превръщаш в любов.

С други думи, вместо да ненавиждаш ближния, ти ненавиждаш своето свойство, което предизвиква в теб ненавист към ближния. И тогава там, където е било ненавист, ти усещаш любов, а любовта към себе си се превръща за теб в ненавист към твоите свойства, към тази клипа.

От урока по статията „Същност на науката кабала“, 08.02.2011

[34896]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: