Entries in the '' Category

Бунтът на подрастващите е пробив в духовното

Бунтът на подрастващите е много важна, решаваща точка. Именно в нея, трябва да се проявят резултатите от възпитанието и целият успех зависи от предходните години: от 6 до 11, а нататък започват проблемите: хормонален взрив, вътрешна борба.

И трябва да се погрижим предварително, в този момент за детето вече да има методика и правилно обкръжение, позволяващи преодоляването на критичния период. Взривяващият му се егоизъм да бъде използван като подемен кран, за да може с негова помощ, да се издигне над него.

И тогава, веднага ще получим пораснал духовен човек. През тези години, децата с лекота могат да преминат махсома. Те са готови на всичко! В тях има толкова отчаяна решимост – възрастен човек не е способен да изтърпи такива страдания като подрастващия, в който сега бушува огън. От това могат да се правят чудеса.

Природата, неслучайно е заложила такъв период в процеса на нашето развитите. Цялата наша надежда за възпитаване на детето като духовен човек, е именно в тази възраст: да кажем, започвайки от 6 – 7 годишна възраст и завършвайки до 14 – 15.

А след това, почти нищо не може да се направи – много е трудно. То вече е излязло в „живота”. Вече се обръщаш към човек, който е заобиколен от различни житейски проблеми: на възрастта, пола, трудоустрояването, службата в армията, мислещ само за момичета и материален успех. И всички тези прегради, вече няма да му позволят да те чуе.

Трябва да започнем да му разказваме за кабала още от детството, за да стане навик, който „се превръща във втора натура”, преди да бъде обгърнато от „зрелия живот”.

И тогава детето ще премине през бунта на подрастващите, но ще го използва правилно! Творецът нарочно ни провокира чрез този бунт на егоизма, за да можем да се издигнем над него. Ако се издигнем над този егоизъм, като на планината на ненавистта – Синай („сина”/ненавист), получаваме духовно стъпало…

Трябва да се възползваме от възможността, която дава природата! Колко би ми помогнало, ако в мен и сега се взривяваха и горяха желанията – както някога в детството. Ако се намираме до децата, грижим се правилно да ги насочваме и да им показваме как да работят с това, много бързо могат да станат големи кабалисти. Надявам се, че това ще се получи.

Но ако тази, дадена ни от природата възможност не се използва, наваксването после ще бъде трудно. Затова е казано, че възпитавайки дете, сякаш пишеш на чист лист и това съвсем не е същото като да пишеш на вече изписан, опитвайки се да изтриеш написаното от някого…

Затова, възпитанието трябва да започва от най-ранна възраст. В противен случай, детето не расте като човек, а просто като животно, защото ще го учат само как да търси напълване за своето тяло, за своя егоизъм. Според определенията на кабала, това означава да отглеждаш животно, желание за наслаждение.

Само, ако има правилно съчетаване на двете сили: получаване и отдаване – това се нарича човек. Така че, хайде да решим, какво искаме да отгледаме и от най-ранна възраст (поне от 6 – 7 години) да започнем да подготвяме децата за възрастта на израстването, за да извлечем максимална полза от всички тези години.

Сигурен съм, че ако е проведена правилната подготовка, детето, под влияние на силните вътрешни пориви на юношеската възраст, може да влезе в духовния свят, да се издигне на внезапно нарасналата в него планина на ненавистта. Всички преживавания на възрастния човек, търсещ духовното, са нищо пред този вътрешен огън. Ето какво не ни достига на всички нас…

От урока по статията „Кабала и философия”, 06.01.2011

[31996]

Кабалистите – за Тора и за Заповедите, ч.18

Скъпи приятели! Моля ви, задавайте въпроси по темата за тези цитати на великите кабалисти

Бележките в скобите са мои.

613 (ТАРЯГ) съвети и 613 указания

Тора развива в човека усещането за осъзнаване на злото

Работата (“аводат ашем“ – “работата за Твореца“, така че да станем подобни на Твореца) започва с “осъзнаване на злото“, когато човек моли Твореца да почувства, колко е лош, желаейки да получи единствено наслаждение. И само Творецът може да му даде да почувства и осъзнае, че “желанието да получаваш“ се явява “злото“.

Това означава, че с помощта на Тора човек може да достигне до осъзнаването на злото, т.е. да разбере, колко “желанието да получаваш“ е лошо. И след това той може да помоли Твореца, да промени “желанието да получаваш“ на „желание да отдаваш“.

Рабаш. Шлавей Сулам. Статия 28, 1991 г. „Святост и чистота в работата“.

[31857]

http://www.laitman.ru/commandm

Разбиването: късчета светлина във всяко парченце

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: По какво се различава работата с „грешниците” и с „праведниците”?

Отговор: Преди всичко, е необходимо да се разбере, че става въпрос за състоянията на човека по отношение на Твореца.

Както обяснява Баал а-Сулам в Предисловието към ТЕС, на нас ни е необходимо да преминем тези състояния по пътя: завършен грешник – незавършен грешник – среден – незавършен праведник – завършен праведник.

Как да се проверят тези състояния? Когото и да попиташ, всеки се смята ако не праведник, то поне среден. В действителност, единственият критерий за правилно измерване, това е самоанулирането в групата.

В даденият случай, обкръжението е и нашият измервателен уред. Общото кли се е разбило именно заради това, скланяйки глава пред обкръжението, ти да осъзнаеш къде се намираш и да получиш сили от Твореца.

След разбиването твоето кли се е разделило на множество части. Творецът, намиращ се в него, също се е разделил, и сега се намира във всички тези части. Те са точно като парченцата на някога единната мозайка, които ти събираш, съгласно зададената програма. С това ти присъединяваш частите на своята душа – заедно с частите на Твореца, частите светлина, които се крият в тях.

В този свят, в своя егоизъм ти възприемаш всичко това като материална група. С времето групата става за теб духовно понятие. Това не са хора, заедно пеещи песни и желаещи да се обединят, – във всеки от тях ти откриваш част от своето кли със заложена в нея частица от Твореца.

Зад лицата на другарите се крие духовното обкръжение. Сега ти ясно разбираш, че разбиването, нашата сегашна реалност и другарите ти позволяват да водиш духовна работа.

Когато Творецът е недостатъчно важен в твоите очи, ти се чувстваш грешник, и тогава, за да получиш тази важност, се обръщаш към обкръжението. В него има келим, в него присъства Твореца, в него се излива светлината, която и внася в теб това духовно понятие.

По този начин, всичко се намира на едно място: човекът и всички части, струващи му се чужди.

От урока по статия на Рабаш, 05.01.2011

[31840]

Единствената степен на твоята свобода

Въпрос: В математиката, като изучаваме система с много неизвестни, се фиксират всички параметри, оставяйки само една степен свободна.

Във вътрешната работа често възниква точно такова усещане, като че ли имаш много посоки: отношение към реалността, към групата, към Твореца – твърде много „степени на свобода” и това много обърква.

Може ли да се ползва същия принцип, както в математиката, и нека обаче да гледаме отношението към групата?

Отговор: В духовната работа всичко е доста по-лесно. Целият този безкраен брой променливи параметри е необходимо да се свържат с един Източник и да се включат в Него. А всички тези хиляди параметри нека да се менят – ти оставаш включен в Твореца, в единствената причина за всички тези безкрайни по брой изменения.

Ако започнеш сега да се опитваш „да замразиш” реалността и да свържеш всичко, правейки го неподвижно – нима в този смисъл на духовната работа и нейната цел се рови и изяснява на такова ниво, каквото се случва в материалния свят? За какво е необходимо това?

Единственото, което ми е нужно да зная от целия безкраен брой изменения е, че аз трябва незабавно да установя връзка с висшето, с Твореца и да се хвана за Него. А около мен нека още по-силно всичко да се изменя, целият този свят кипи – аз над всичко това трябва все по-здраво и по-здраво да се държа за Него, за да ми помогнат всички тези промени само да усиля тази връзка.

Повече нищо не ми е необходимо! Не трябва да узнавам нещо за тези изменения. В този миг, когато се прикрепя към Твореца, аз намирам всички чувства и разум, постигам целта на всички ставащи изменения. Така за какво да се ровя по-рано в тях?

Затова науките на нашия свят влизат в криза, защото те отиват в неправилна посока. В какво ние губим сили: в търсене още на някакви си частици от много хиляди, които нямат край. И с какво по-нататък ще напредваме – само повече се объркваме.

Сега откриват някаква нова елементарна частица, което не стига и откриват, че тя може да се раздроби още на хиляди частици и така до безкрайност. Това е чисто любопитство – въпреки че в резултат, вътре във всяко търсене е скрито търсенето на висшето, Твореца.

Но ако искаме да отидем в правилния път, ни е необходимо да търсим причината за всичко ставащо. А това означава, че трябва да си пробием път на висшата степен. Затова никога не се концентрирам на това, което става в този свят – задължен съм да правя само това, че да се съединя с Твореца: чрез група, някакви материални действия – но само в това направление.

А в плоскостта на този свят няма да открием нищо от висшето. Защото какви инструменти за изследването притежаваме тук – само своя земен, животински разум. Ние изследваме от висотата на животинското ниво – неживото ниво и растителното.

От урок по статията „Кабала и философията”, 05.01.2011

[31880]

Всички беди водят в групата

Рабаш, „Шлавей Сулам“, 1988/89, статия 9, „Бедствието, идващо при грешниците…“: Мъдреците са казали: „Бедствието идва в света, само когато в него има грешници, а започва с праведниците“…

Cамостоятелното напредване е невъзможно. Серията падения разкрива в човек такъв голям егоизъм, че той се пита: „А мога ли изобщо да изляза от него?” И тогава настоятелната необходимост от изход го насочва към групата. Само там, заедно с другите, той може да призове силата, която ще го изведе навън.

Всички опити да излезе самостоятелно (червената стрелка в чертежа) ще претърпят крах. В самота тук нищо не може да се постигне. Защото човек е длъжен да поправи разбиването, да поправи срама, да подготви изход от самия себе си към ближния.

И затова всички падения идват, за да ни покажат собственото ни безсилие, за да се обърнем към групата, когато сме в безизходица, и с нейна помощ да придобием осъзнаване на важността на Твореца. Тази важност ще ни застави да търсим пътя към изхода и ще ни доведе до вярното решение: само в обкръжението ще намерим сили да се движим напред.

А обкръжението, както разбираме, е изкуствен образ. То само се представя на човека като нещо чуждо – именно за да може той да се откаже от егоизма си, от желанието за наслаждение.

 

И затова всички беди идват, за да се разкриват все повече „грешниците” в нас, но се изсипват при това върху онези състояния, които се наричат „праведници”.

От урока по статията на Рабаш, 05.01.2011

[31844]

Без заблуждения не ще откриеш истината

Книгата Зоар. Предисловие. Статия „И чул Итро“, п.73: Човек с черни коси без жълти – понякога е успешен, добър за общото дело, за съвместно усилие, но за кратко време, не за дълго…

Той ще се сдобие с духовен напредък, ако полага усилия. И други ще се добият с успех, благодарение на него. Не държи тайни за дълго. Той е беден. Ще види падението на враговете си. Не се противопоставя на враговете си.

Така пише в книгата Зоар… Ако човек не се намира в явно усещане на духовния свят, той разбира Зоар буквално, уверен, че тази книга е пълна с чудеса и тайни знания, че по нея може да се гадае, предсказва бъдещето, да се различат добрите от лошите хора, да се дават житейски съвети, и … да припечелва от това.

От една страна това не е правилно, материалното разясняване на тези текстове е послужило за основа на всички заблуждения. От друга страна, гледайки от перспективата на хилядолетията, виждаме че без тази обърканост човек не ще достигне до истината. Той е длъжен да се обърка и да се оправи – така ще придобие знание.

Последните две хилядолетия ние съществуваме в рамките на религията и сме били длъжни да бъдем в нея. И така цялото човечество, във всички свои вярвания и религии. Длъжни сме да преминем през цялата тази обърканост, защото без това не можем да свържем свойствата на Твореца, Бина и свойствата на егоизма, Малхут заедно, на нивото на нисшата малхут, егоизма на нашия свят.

Какво представляват вярванията и религиите? – някаква искра на духовното, която е нужна и възможна именно в такъв вид, да внесе сила в нашия материален свят, в желанието да се насладим и да направят от нея смес, в егоистичното желание да се насладим, в Малхут.

От проявяването на трите линии на светлината, спускането на трите клипот до нивото на нашия свят, са възникнали всички вярвания, трите религии, всевъзможни духовни методи, талисмани и пр… Всички те са продиктувани от желанието да преуспеем в егоизма си, в Малхут, в този или / и в бъдещия свят – за сметка на Бина, Висшите сили, сякаш присъстващи в религиите / в методите.

А без тези „духовни” знания човечеството не би могло да пребивава в смес на Малхут с Бина, дори на нивото на нашия свят. И тъй като Бина трябва да влезе вътре в малхут, да даде всичко, което е възможно на малхут и всичко, което е възможно, да получи от нея в себе си.

След това, когато завърши това взаимовключване на вярванията и религиите (бина от нашия свят) в егоизма на човека (малхут от нашия свят), започва процеса на техния анализ, подбор, разделяне и поправяне.

Това се случва в нашето време, когато от тази смес хората започнат да изясняват същността на религията. Присъединилите се към Авраам, са изяснили това още в Древния Вавилон, останалите – сега.

Затова книгата Зоар, написана на такъв език, може да предизвика абсолютно различни мнения, в зависимост от това, кой я чете…

От урока по книгата Зоар. Предисловие, 03.12.2010

[31609]

Светът в опасност

Съобщение: Британското списание The Economist представило „Индекс на демократичните страни в света през 2010 година”. В доклада се отбелязва тенденция към забавяне на демократичните процеси в света, усилени авторитарни режими по целия свят, световната тенденция на демократизация спря и се наблюдава рецесия.

Авторитаризмът се корени в Близкия изток, в бившите СССР. Наблюдава се повсеместно разочарование на демократичните процеси. В Африка демократизацията спря напълно, в Латинска Америка се появиха тенденции към популистки движения.

В страните на Запад се съкрати участието на населението в политическия живот – двойни стандарти във външната политика и нарушаване на гражданските свободи ще доведат до разочарование в демократичните процеси и обвинение на собствените си правителства в лицемерие.

Реплика: Съгласно кабала, ако светът не осъзнае природния план на развитието си и не се обърне към подобие с природата, действащите обществени строеве ще бъдат заменени от нацистки и фундаменталистки режими и светът бързо ще достигне до трета световна атомна война.

По книгата „Последното поколение“ и вестник „Народ„.

[31907]

Светът, отвъд границата на владенията на силата на отдаване

Въпрос: Физиците се опитват да уловят частицата  „Хикс“, смятайки, че от нея се е образувала материята на Вселената, нейната маса. Доближават ли се със своите открития до кабала?

Как се е образувала материалната Вселена, в какъв момент висшата сила се облича във всички тези видими за нас форми?

Отговор: Физиката се отнася към произхода на Вселената като към ново творение. А кабала казва, че материалната Вселена е резултат, „отпечатък“ от целия предишен процес, при който се ражда още един, нов обект на мирозданието –  „парцуф“.

Нашият свят е поредният „парцуф“, роден от предишния: от Бина де-Малхут де-Малхут на света Асия. НЕХИ (долната част) на този висш парцуф, се е разпространила и облякла в нашия егоистичен материал, и му е придала своите обратни форми.

Това значи, че всички форми, проявяващи се в този свят са духовни, но са получили материално изображение (отпечатък, направление), тоест заради „себе си“. В такъв вид съществува нашият свят.

Ти питаш: в какъв момент се е образувал? Но времето не съществува! Ние живеем във въображаема за нас реалност. И само, когато тази измама се разкрие, ще ни се представи истинската картина.

Сега приличаме на човек, към чиято глава са свързали няколко проводника и през тях изпращат електрически импулси, пораждайки всякакви образи в мозъка му, като го карат да чувства, че това е реално. Така, в нас възникват различни картини, както на екрана на компютъра от работата на дадена програма. Затова, не съществуват понятията минало, настояще и бъдеще, а само смяна на образите.

Висшият парцуф се спуска от Хазе на Малхут де-Малхут на света Асия, там където се намира Малхут, издигнала се в най-нисшата Бина, взема оттам нейните форми и ги пренася в нашия материал, в самата Малхут. Всички форми на нашия свят са отпечатъци от духовното, само че всички те са  егоистични.

Тук намираме цял свят, звезди и галактики, защото и в духовния свят има същите обекти: „звезди“ и „небеса“. Но в този свят виждаме само обратната проекция  на малка част от духовния свят, а основната негова част – не се вижда. Духовният свят е значително по-богат по количество на компонентите.

Целият наш свят е егоистичен, защото Бина не дава на Малхут своята сила, а само своите форми. При разпространяването на стъпалата на световете отгоре надолу, във всички тях намалява силата на отдаване – ставайки все по-малка, докато съвсем не свърши.

И на последното стъпало, когато от силата на отдаване не остане нищо, освен една искра, „тънка свещ“ (нер дакик) – тази искра се облича в нашия свят и му придава цялата форма.

Стъпалото на нашия свят се характеризира с това, че тук силата на получаване е по–голяма от силата на отдаване. А на всички висши стъпала, силата на отдаване е по–голяма от силата на получаване.

От урока по статията „Кабала и философия“, 05.01.2011

[31904]

Да победим в състезанието с Твореца

Целта на творението е да донесе благо на създанията на Твореца, да ги направи такива, какъвто е той самият. Всичко, което е по-малко от това, не се счита за благодеяние.

За да се осъществи таза цел, трябва да се изпълнят две условия:

От една страна, творението трябва да бъде обособено от Твореца, да представлява отделна реалност.

А от друга страна, творението трябва да бъде подобно на Твореца.

Как да се съвместят двете противоположности в една? За това Творецът е създал противоположно на себе си свойство за получаване, а след това е въвел в получаващото желание собственото свойство за отдаване. По такъв начин, в творението има две свойства: желание да получава и желание да отдава.

Но наистина човек не знае какво да иска. Като се оказва по средата между две равни желания, той няма да има възможност да направи нещо, да избере едно от тях.

Ето защо Творецът винаги събужда получаващото желание – изконната, фундаментална природа, която отделя човека от Него. Какво касае даващото желание – човек трябва да помоли Твореца да го пробуди, да му придаде сили.

„Дружейки ” с получаващото желание, човекът дружи със самия себе си, оставайки противоположен на Твореца. Ако той иска в него да царува даващото желание, то предпочита да се уподоби на Твореца.

Така ние и растем – не на „маята” на двете желания, а благодарение на това, че през цялото време предпочитаме още по-голямо подобие на Твореца. Важното е отдаването винаги да остава нашата цел по пътя.

Като пускаме Твореца постоянно да разпалва получаващото желание – ние трябва да „заобиколим” Твореца, надминавайки своя егоизъм и съгласявайки се на неговия ръст, само при условие, че ще първенствува даващото желание.

Излиза, че водим съревнование с Твореца. Той издига в нас Исав, а ние искаме да издигне в нас Яков. В хода на тази гонка човекът расте и достига своята цел. На финала той ще придобие пълноценно желание за наслаждаване и пълноценно обличане в него – свойството отдаване.

Резултатът от състезанието е победата над Твореца, както е казано: „Победиха Ме синовете Мои”. И тогава настава всеобщо ликуване, описано от Баал а-Сулам в притчата за издигането на роба.

От урок по статия на Рабаш, 04.12.2011

[31715]

Светът в проекцията на светлината

Въпрос: Бихте ли могъл да ни обясните, какво представляват формите на съединение, за които се говори в „Зоар”, или да посочите някакъв пример? До какво най-много се приближава представата за тях?

Отговор: Всичко, за което се говори в „Зоар”, са форми на съединение между душите: видове (лъв, бик, орел, човек), сфирот (гвура, хесед, тиферет, есод), букви (хаф, заин, тав), цветове (бял, черен, червен, зелен) и т.н.

Когато в теб внезапно възникне определено духовно усещане, то ще ти даде ясно знание – например, че се нарича „дясна вежда”, а друго усещане – „лява вежда”, и т.н. Ти ще почувстваш това.

Да допуснем, че гледам лицето на даден човек. То предизвиква в мен различни впечатления: „Какво чело! Какви очи!”. Но това не е чело, нито са очи, а моите вътрешни впечатления, усещания – явленията вътре в моето желание за наслаждение. Улавям някакво въздействие и то образува в мен образ, който назовавам в съответствие с онова, което той предизвиква в мен, а не, което е самó по себе си в действителност.

Същото е и в духовното, само че без материалната картина, намираща се пред мен в нашия свят. Духовните образи живеят сами по себе си. Аз разкривам тези форми, сили, впечатления и ги назовавам с различни думи – „червено”, „бяло”, „черно”, „горчиво”, „сладко”, „кисело”, „висок”, „нисък” и т.н. Само че, всичко това е без земната картина.

В крайна сметка, картините от нашия свят, също виждаме не отвън, а вътре в нашето желание за наслаждение – както на екрана на компютъра виждаш различни съчетания на електрическите сигнали, които се събират в някаква картина.

Ние, също трябва да съединим всички наши желания в подобни съчетания, и тогава ще видим, че този свят е формата на реалност, която сега възприемаме, – че всъщност е въображаем. Той не съществува сам по себе си, а само по отношение на нас – онези, които го възприемат по този начин!

Всеки от нас е резултат от проекцията на светлината – подобно на формите, създадени във въздуха от лазерен прожекционен апарат. Всички ние представляваме такива форми – образи, нарисувани от светлината, и само усещаме себе си като съществуващи в някаква реалност, обем.

Но всъщност, в тези картини няма нищо реално – това е просто проекция на някакви образи, намиращи се пред мен, тъй като още не съм способен да ги възприема в по-вътрешна форма.

От урока по книгата „Зоар”. Предисловие, 05.01.2011

[31868]

Входен билет за книгата „Зоар”

каббалист Михаэль ЛайтманКнигата „Зоар”, Предисловие, статия „Итро”, п. 100: В рода на Давид образът на цветовете се променя и затова Шмуел сгреши, както е написано: „Не поглеждай в тази форма”, тъй като другата страна беше в Елиав. Това не беше така с Давид, тъй като неговите форми са покрити, защото формите на другите страни бяха включени в неговите форми, и формата на другата страна се появи първа в него, преминавайки за малко пред очите, и сърцето потрепва и се страхува.

Ние грешим с това, че много се стараем да разберем за какво говори „Зоар”, а много по-малко работим върху намерението, мисълта, че трябва да се свържем и да разкрием „Зоар” във връзката между нас. Само до степента, до която се обединим, образът на Твореца ще се разкрие, и няма да бъде нищо подобно от това, което си представяме без да сме се обединили.

Съюзът е входният ни билет, който ни позволява да видим и усетим духовни образи и свойства, за които говори „Зоар”. Общо, това ни дава образът  на Твореца. Но ако искаме да разберем какво учим, без да търсим връзка между нас, това се нарича външно учене, клипа, смъртоносна отрова.

Ако по време на ученето се опитвам да открия образа, за който уча, това е клипа. От друга страна, ако искам първо да разкрия образа през призмата на обединяването с групата, обкръжението и само след свързването, аз се опитвам да намеря духовния образ, за който говори „Зоар”, тогава това е святост, отдаване, духовност. В крайна сметка, аз търся формите на обединение и отдаване, и това е най-важното нещо, докато в първия случай търся образа или формата на получаване.

Затова трябва да се тревожим на първо място, как преминаваме през призмата, намерението, свързването с групата, обкръжението. Това е много важно! Без него дори не трябва да отваряме книгата „Зоар”, защото тя може да бъде или смъртоносна отрова или елексир на живота.

От урока по книгата „Зоар”, Предисловие, 05.01.2011

[31871]

Мястото, където грешниците отстъпват

каббалист Михаэль ЛайтманНие работим над нашата същност, желанието за наслаждение. То трябва да расте непрекъснато, за да се развием над него, създавайки формата на отдаване и подобие с Твореца.

Затова усещаме увеличаващото се желание като бедствие. То идва, когато човек е готов за него. Написано е „Бедствието, което идва при грешниците, започва с праведниците.” С други думи, отрицателната форма се разкрива в онези, които са били праведници, които са се издигнали и са се подготвили.

Начинаещи, които все още не разбират метода, са изненадани от това „Защо след всички усилия, които положих, усещам такива отрицателни състояния?” Изведнъж вдъхновението изчезва и човек става безразличен към всичко. Но с опита идва мъдростта, и човек осъзнава, че пътят напред е през падения и противопоставяне на егоистичното начало.

Духовната цел винаги ще е въпрос за мен „Защо напредвам? Заслужава ли си да се противопоставям на егоизма си, на моята природа? Нормално ли е да работя в такива големи падения, без никакъв стремеж или мотивация?” Човек се чувства нещастен и безпомощен, и усеща състоянието си като недостойни и незаслужени.

Точно за това е написано „Праведниците ще вървят там, където грешниците отстъпват.” Цялото действие е в това, че трябва да излезем от природата си. Не трябва да я поддържаме или да се грижим за нея, а да я увеличим, за да се издигнем над нея. Всеки път, когато човек се подготви за издигане, на него му се изпраща ново „утежняване на сърцето”, за да се издигне той дори по-високо. Така той напред по духовния път.

От урока по статия на Рабаш, 05.01.2011

[31847]

Провери се сам!

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Ако в мен не възникват въпроси по учебния материал, дали напредвам?

Отговор: Човек трябва сам да провери дали напредва или не. Как да го направи? –  Има ли подеми и падения по време на уроците – в съединението с другите и отхвърлянето му.

Сега трябва да знам само едно: мисля ли за съединението между нас и старая ли се вътре в него да разкрия образите, които изучавам в Зоар, – образите на Твореца.

Стремя ли се към това? – Да. Доколко се стремя? Колко пъти по време на урока съм излизал от тези мисли и съм се връщал отново? Колко пъти, извършвайки тази работа, съм се безпокоял за другите, да се намират и те в същото намерение? И тогава тяхната обща мисъл за това ще ми подейства по същия начин, така че дори да изляза от тези мисли, веднага ще се връщам към тях. И даже е добре да има колкото се може повече такива моментални излизания и влизания.

Затова ми трябва подкрепата на групата, като през цялото време трябва да пребивавам в мисли за съединение. И това е цялата ми грижа. По тези признаци мога да оценя – дали напредвам или не.

Затова няма какво да се питаш – трябва да се проверяваш.

От урока по Книгата Зоар. Предговор, 05.01.2011

[31861]

Тайната на раждането на човека/намерението

каббалист Михаэль ЛайтманЖеланието да се насладиш е материалът, а намерението – неговата форма. Но ти нямаш намерение и форма, докато то не се срещне с висшата светлина и по време на тази среща не изгради формата.

Ти не можеш сам да създадеш намерение, насочено към Твореца. Ти само се обръщаш с молба (издигаш МА”Н), а отгоре се спуска МА”Д, НЕХИ на висшия заедно с неговата отразена светлина. И когато тази отразена светлина на висшия се облича в твоя материал, тя ти придава форма.

Долната част (НЕХИ) на висшия, обличаща се в низшия, създава формата на низшия. А низшият от своя страна не може да направи нищо, освен да помоли: „Придай ми форма на отдаване!” А каква да бъде тази форма – решава висшият, за това ние трябва да се анулираме.

По тази причина аз мога да получа желание от групата да получа формата на висшия, но групата не ми определя тази форма, тя само пробужда в мен тази потребност. И когато аз моля висшия, издигам МА”Н – аз не му диктувам какво е длъжен да ми даде. Това не би се наричало отдаване, ако аз настоявах да бъда именно такъв и никой друг.

Освен това в мен вече се намира информационен ген (решимо), определящ моята молба. Когато издигам МА”Н – аз издигам това решимо, този ген, за да направи висшият върху него „зивуг”, сливането на мъжката и женската част както при раждане на дете. Това сливане се извършва горе, а аз вече получавам родената от него готова форма.

Всичките ми форми изначално са записани вътре в мен, във веригата на информационните гени (решимот). Аз не определям своята съдба, аз само установявам начина на преход от една форма към друга – по добрия път или по пътя на страданието. Но самите форми вече не могат да бъдат променени, те се определят от корена на моята душа и от нейното слизане в този свят – по същия този път аз съм длъжен да се изкача обратно.

От мен зависи само как ще преминавам от етап на етап – гонен от ударите отзад или привличан от светлината пред мен, а също: бързо или бавно – сам ли ще търся как да се уча от Твореца, или  ще се наложи Той да ме учи с тоягата…

От урока по статията „Кабала и философия“, 05.01.2011

[31884]

Последното неизвестно в уравнението

каббалист Михаэль ЛайтманПаденията ми показват, че сам никога няма да реализирам важността на Твореца, никога няма да изляза от своя егоизъм и да намеря сили вътре в себе си. Но всяко падение ме учи по своему, като проявява вътре в себе си различни слабости, свойства и етапи. Тези падения са последвани от подеми, но в края по един или друг начин, аз винаги разкривам своето безсилие.

В началото аз искам да задоволя своя егоизъм, което се нарича „да узнаеш колко ангели има на небето”. След това аз насочвам своето внимание към Твореца, желаейки да Го „сграбча”, да видя духовния свят. На мен ми изглежда, че вратите към промените трябва да се отворят пред мен, а не вътре в мен.

И накрая аз започвам да разбирам, че промените трябва да се случат вътре в мен. Улавям нишката на отговора на своя въпрос: избавлението трябва да дойде от вън, защото със сигурност сам не мога да го направя.

Тази работа се извършва с помощта на паденията и подемите, докато човек не достигне до прага на истината, разбирайки, че всичко зависи от него, от промените в неговото възприятие. Светлината ти дава силите да направиш това – ти не ще ги намериш вътре в себе си.

Изискването на човек е все още егоистично, но той вече скланя своята глава пред висшата сила, за да може тя да го промени. Тогава той постепенно се съгласява с факта, че всичко идва от висшето.

На следващия етап човек разбира, че трябва да придобие свойството отдаване вместо свойството получаване. Неговото искаме е егоистично, но това вече е стъпка напред.

След това той работи с обкръжението, за да разкрие светлината, която ще го издигне до духовното богатство. Научавайки за понятието група, той прави себе си зависим от него, все още надявайки се да извлече ползва за себе си.

А после светлината в действителност връща човек към Източника. Това е така, защото той изгражда всичко правилно и остава да промени само един параметър – намерението, крайния резултат: чие благо той иска да постигне?

Така ние съкращаваме пътя – чрез групата се обръщаме към Твореца с правилното искане.

От урока по статията на Рабаш, 05.01.2011

[31837]