Функцията на кабалиста

каббалист Михаэль ЛайтманКабалистът има две функции: относно Твореца и относно творенията. В много случаи те се съединяват и оказват въздействие една на друга, но все пак това са разни мисии.

Относно Твореца кабалиста изпълнява особен вид работа в системата, към която се отнася. Там той е свързан с кабалистите от всички поколения, които се намират в тази система поправени.

Той реализира своето предназначение в корена на своята душа – в мястото си в системата. Разкривайки Твореца, той Му доставя наслаждение.

А относно творенията, които още не са достигнали лично постижение, той, доколкото е възможно, разпространява знанията за науката кабала, помага им да се приближат към висшата система, осъзнато да влязат в нея и да вземат участие в поправянето.

Затова кабалистите пишат книги. Книгата е разкриване. На всяко поколение са му необходими нови книги, защото с всеки кръговрат душите се обновяват: имат все по-голям егоизъм и нов начин на възприемане. А и в нашият свят условията за разкриване на Твореца се променят.

Затова е необходимо кабалистите да усъвършенстват методиката. Това е същата методика, която е разкрил Адам, но във всяко поколение тя трябва да съответства на общото желание. С развитието на желанието се променят условията между нас и Твореца и за това пишат кабалистите.

Когато се стараем да проникнем вътре в кабалистичния текст, виждаме, че това са не просто букви и думи, а механизъм, който ни въздейства. Текстът е програма, която се стартира в човека и работи с неговото желание така, че той започва да съответства на висшата система. И тогава човек става част от нея.

Чрез книгата кабалиста предава на учениците това, как да построят намерението, как да се държат, как да се свържат помежду си. Освен това, той предава вътрешна сила от духовната система. Тя прониква в човека чрез четенето, но му въздейства само при условие, че той иска да се промени също като кабалиста, чиито думи чете, иска да проникне в текста и да разкрие това, за което се говори там.

От програмата „Кабала за начинаещи“, 01.12.2010

[32932]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: