Утрото започва от вечерта

каббалист Михаэль ЛайтманИма определена последователност на състоянията (стъпалата), през които творението трябва да премине в своите усещания, в своето разбиране и осъзнаване.

На всяко стъпало му се разкриват все по-големи желания, а вътре в него са всички свойства, частни желания, сили и така човек започва да постига духовния свят, Твореца, да Го изгражда в себе си.

Но преди всичко е нужно желание от наша страна. Иначе как ще усетим всичко това? Творецът не може да ни даде такова благо, което не искаме! Тъй като тогава ще се почувстваме много зле. Ако светлината се разкрива без желание към нея, тя се усеща като страшна тъмнина.

Нощта не е отсъствие на светлина, а най-голямата светлина. ГА“Р де-Хохма! Но тя е обърната към нас с „гръб”, с „обратната страна”, тъй като тя идва, а ние нямаме съсъд за нея. И затова се чувстваме така зле.

И защо – нали ми дават наслаждение? – Но ако не го искам, то това наслаждение е по-лошо, от което и да е страдание.

Тази среднощна светлина/тъмнина идва при нас от съединяването (зивуга) на Аба ве-Има, които готвят келим за настъпването на утрото. Отначало трябва да се разкрие цялото стъпало, всички негови 10 сфирот, а след това, ние вземаме от нея малка част и започваме да работим с нея в продължение на целия „ден”. Но „нощта” е разкриването на огромна светлина.

Затова ни е нужно да преминем всички тези състояния: ден и нощ, вечер и утро – и всичко това, за да придобием желание, благодарение на което ние ще можем да се насладим. И това не е желание за получаване, а желание за отдаване!

От урока по статията „Същност на науката кабала”, 25.01.2011

[33702]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed