Украсяваме годеницата

Рабаш, „Шлавей Сулам”, 1989, статия 12, „Трапезата на годеника”: „„Годеница” се нарича работата по време на изгнанието, когато ликът на Твореца е скрит. Тогава над човека властват силите на разединението.”

Кабалистите се стараят да ни обяснят един прост принцип по различни начини.

Като цяло, творението се нарича „годеница”. Това е „материалът” на желанието, което трябва да издигнем на висотата на Твореца и да се слеем с Него, разкривайки Добрия и Творящия добро.

Когато в нашия мътен материал се появят проблеми, необходимо е да разберем, че не трябва да го анулираме, а да го „осветим”, поправим. И така, всеки път с негова помощ да се издигаме все по-нагоре. Именно от онова, което добавяме в авиюта от разкриващия се материал, за нас, едно над друго се изграждат стъпалата на духовната стълба.

Това е цикличен процес и тук се изисква просто действие. Точно както в компютъра, всичко се определя от избора между две положения: „да” и „не”, „0” и „1”. Сумирайки множество подобни действия, можем да стигнем до всякакъв анализ, да дадем израз на всякакво свойство, на всякаква форма на взаимоотношения между Твореца и творението, между силата на отдаване и силата на получаване.

Така единственото, което му остава на човек е да ускори времето. От една страна, той вижда, че „годеницата” е обезобразена, а от друга страна разбира, че егоисточното желанние изкривява истинската картина. Това желание е ужасно, то отхвърля човека от целта и го захвърля в падението.

Но, изучавайки „годеницата” през призмата на желанието за отдаване, човек вижда, че ако „освети” своя егоизъм, тогава ще успее да го „поразкраси”, „поиздокара”, както е прието да се разкрасява годеницата преди сватба.

В процеса на това „издокарване” са възможни различни ситуации. Понякога не сме съгласни да приемем своето егоистично желание, виждайки колко е уродливо то. Понакога е обратното – разбираме, че трябва да го приемем и поправим, да го украсим, полагайки старания.

А накрая, вървейки напред с вяра над знанието, поставяйки отдаването над получаването, ние стигаме до „трапезата на годеника”.

Като цяло, по този път има три състояния:

1. Сили на разединението, Шхина в изгнание – начало на анализа.

2. В периода на духовно изгнание, ние работим над годеницата, „издокарвайки” и „украсявайки” я.

3. „Трапезата на годеника“.

От урока по статията на Рабаш, 10.01.2011

[32391]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: