Светът, отвъд границата на владенията на силата на отдаване

Въпрос: Физиците се опитват да уловят частицата  „Хикс“, смятайки, че от нея се е образувала материята на Вселената, нейната маса. Доближават ли се със своите открития до кабала?

Как се е образувала материалната Вселена, в какъв момент висшата сила се облича във всички тези видими за нас форми?

Отговор: Физиката се отнася към произхода на Вселената като към ново творение. А кабала казва, че материалната Вселена е резултат, „отпечатък“ от целия предишен процес, при който се ражда още един, нов обект на мирозданието –  „парцуф“.

Нашият свят е поредният „парцуф“, роден от предишния: от Бина де-Малхут де-Малхут на света Асия. НЕХИ (долната част) на този висш парцуф, се е разпространила и облякла в нашия егоистичен материал, и му е придала своите обратни форми.

Това значи, че всички форми, проявяващи се в този свят са духовни, но са получили материално изображение (отпечатък, направление), тоест заради „себе си“. В такъв вид съществува нашият свят.

Ти питаш: в какъв момент се е образувал? Но времето не съществува! Ние живеем във въображаема за нас реалност. И само, когато тази измама се разкрие, ще ни се представи истинската картина.

Сега приличаме на човек, към чиято глава са свързали няколко проводника и през тях изпращат електрически импулси, пораждайки всякакви образи в мозъка му, като го карат да чувства, че това е реално. Така, в нас възникват различни картини, както на екрана на компютъра от работата на дадена програма. Затова, не съществуват понятията минало, настояще и бъдеще, а само смяна на образите.

Висшият парцуф се спуска от Хазе на Малхут де-Малхут на света Асия, там където се намира Малхут, издигнала се в най-нисшата Бина, взема оттам нейните форми и ги пренася в нашия материал, в самата Малхут. Всички форми на нашия свят са отпечатъци от духовното, само че всички те са  егоистични.

Тук намираме цял свят, звезди и галактики, защото и в духовния свят има същите обекти: „звезди“ и „небеса“. Но в този свят виждаме само обратната проекция  на малка част от духовния свят, а основната негова част – не се вижда. Духовният свят е значително по-богат по количество на компонентите.

Целият наш свят е егоистичен, защото Бина не дава на Малхут своята сила, а само своите форми. При разпространяването на стъпалата на световете отгоре надолу, във всички тях намалява силата на отдаване – ставайки все по-малка, докато съвсем не свърши.

И на последното стъпало, когато от силата на отдаване не остане нищо, освен една искра, „тънка свещ“ (нер дакик) – тази искра се облича в нашия свят и му придава цялата форма.

Стъпалото на нашия свят се характеризира с това, че тук силата на получаване е по–голяма от силата на отдаване. А на всички висши стъпала, силата на отдаване е по–голяма от силата на получаване.

От урока по статията „Кабала и философия“, 05.01.2011

[31904]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: