Пресметни своята вяра

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Има два принципа: “вяра над знанието“  и “съди само по това, което виждаш“. Не си ли противоречат те един на друг?

Отговор: Човек трябва да преценява единствено по това, което вижда. Което означава: аз съм длъжен да проверявам всичко, съгласно тези критерии, които се подават на проверка и анализ.

А вяра над знанията – това е мярка за отдаване, с която аз по най-точен начин отмервам своите получаващи желания. Да вярваш въпреки знанията не означава да витаеш в облаците. Ние дозираме и изграждаме свойството вяра съобразно разкриващото се свойство получаване. В усилието да се издигна над него, аз извършвам точно измерване и това е моята единствена и ясна проверка. И тогава, доколкото успявам да променя получаването на отдаване, дотолкова придобивам вяра над знанието.

Да допуснем, че съм проверил и пресметнал, че ми е възможно да превърна в отдаване 20% от своето получаващо кли. На всички 100% от моето кли аз правя съкращение, а 20% мога да задействам на получаване заради отдаване. Така, че проверявам точно това действие и пресмятам.

Вярата над знанието се изгражда с помощта на знанието. И затова в нея не може да има нищо не измерено, нищо такова, което да не виждам, за да си направя вярното заключение.

Ние просто не разбираме, че свойството отдаване може да възникне само от противоположностите. най-старателно, посредством стриктно проверени, точни усилия, свойството получаване и получаващите съсъди се преобразуват в отдаване. Измерванията при това са още по-точни, отколкото в самите тези съсъди. Тъй като аз ги измервам и проверявам чрез съпротивлението, което ми коства много големи усилия.

Усилията при това са 620 пъти по-точни, отколкото при получаването. Получавайки, аз просто си “отварям устата“, а при отдаването трябва да проверя моето желание и желанието на другия, да съпоставя всичките данни, да произведа огромно множество действия. Ето защо именно свойството отдаване е границата на точността, докато свойството получаване съществува в нас абсолютно безконтролно и предоставено на мен самия.

От урока по статията на Рабаш, 20.01.2011

[33219]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: