На неутралната ивица

Урок №1, Москва, 14.01.2011

Въпрос: Казано е, че творението трябва самостоятелно да постигне Твореца. Какво значи „самостоятелно“?

Отговор: В какво се състои моята самостоятелност? Къде да я намеря?

Трябва да разбера, в какво се състои моята несамостоятелност, зависимост: от какво и от кого, която зависи и не зависи от мен. Може би съм самостоятелен или не съм самостоятелен, но съм длъжен или не съм длъжен, да се съглася или да не се съглася с това. След всички анализи на моето състояние, откривам себе си извън Твореца.

Може да има такова положение, защото Творецът се проявява под формата на въздействие на две сили върху мен: положителна и отрицателна (дясна и лява), и затова, между нас съществува състояние, при което те взаимно се неутрализират – като полето между два магнита.

Аз се намирам на неутралната ивица. Дясната линия е силата на отдаване, лявата – силата на получаване, а аз съм между тях. Въздействат ми две сили, а в същото време не ми въздейства нито една. Тяхната неутрализация е в мен. Тоест от една страна, Творецът съществува и двете сили ми въздействат, но те въздействат по такъв начин, че не усещам върху себе си тяхното въздействие, защото вътре в мен, те взаимно се неутрализират.

Тоест от една страна: „Няма никой, освен Него“. А от друга страна: „Ако не аз, то кой!“. Това неутрално състояние се нарича средна част на  сфира тиферет.

Ако съм намерил това състояние – то е моята базисна точка, от която лично определям какво да предпочета – дясното/отдаване или лявото/получаване направление на своето развитие.

От урока по статията „Предисловие към книгата «Зоар»“, 14.01.2011

[33099]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: