Мъдрецът ще разпознае мъдреца

каббалист Михаэль ЛайтманВ статията „Кабала и философията“ Баал а-Сулам споменава притчата за мъдрия цар Соломон, който чрез измама е бил изгонен от Ерусалим без пари и без вещи, който е тропал от врата на врата в своето царство и където и да е ходел, никой не е вярвал, че той е цар.

Пита се, как е възможно да не разпознаят в него мъдреца и защо той не е показал мъдростта си?

И отговарят, че съществуват три препятствия за разпознаване на мъдростта (кабала).

1. Вследствие на истинността на кабала, тя не трябва да бъде разпозната, ако не са събрани всички нейни части, ако не е изучена цялата. Без да се постигне това, невъзможно е да се открие нейната универсалност и всеобщност. А за постигане на това е нужно всеобщото разпространяване на нейната ценност.

2. Бес Ашмадай (егоистичният, обратен образ на истината, отдаването) се облякъл в дрехите на цар Соломон (Шломо) и унаследил неговия трон. Така философията е седнала на трона на кабала. И затова проблемът по нейното разкриване се усложнява.

Защото науката кабала е дълбока и изисква прилагане на усилия, а философията е лъжовна, лека за усвояване и приема всякакви измислици от всеки. И егоизмът, сърцето се склонява към мнението, че сякаш няма нужда от кабала, а напълно може да се удовлетвори от философията.

3. Бес твърдял, че цар Соломон (Шломо) е луд, както и философията се надсмива и се старае да низвергне науката кабала.

Т.е., съществува трудност във възприемането на истинността на науката кабала. Когато искаме да я представим на хората, те отговарят, че тя не им е нужна и те си имат всичко.

Хората смятат, че те и така си имат мъдрост, а всичко казано от кабала за висшия свят е фантазия, а не реална истина, тъй като обикновеният човек не я вижда. Става така, че не е възможно кабала да бъде донесена до хората, така че те да разберат, че това е правилно, че там е истината, решението.

Защото те се намират в такова състояние, че не са способни да я разберат и да видят, че само в нея е спасението.

И затова, докато цар Соломон не дошъл до Върховното събрание на мъдреците (Санедрина), които са били кабалисти, а е ходел сред народа, както разказва притчата, никой не е могъл да разпознае в него царя, най-великия и мъдър от всички. Защото за да разбереш това, ти самият трябва да притежаваш такава мъдрост и постежение, както и той. А ако не – нищо няма да разбереш.

И само мъдреците – кабалисти от Санедрина са могли да открият подмяната. Но къде ще ги намериш днес…

От урока по статията „Кабала и философията“, 11.01.2011

[32542]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: