Кабала и всички науки, религии и философия

Онова, което коренно различава кабала от философията е, че философията се занимава с абстрактната форма, а науката кабала – само с формата, облечена в материя.

И затова, философията е откъсната от реалността, а кабала е свързана с нея като всички науки. Само че, обичайните науки изучават реалността, усещана в егоистичното желание, а кабала – в алтруистичното.

Тази реалност се усеща в същото желание за наслаждение, само че, в единия случай, то иска наслаждение „заради себе си”, а в другия – „заради отдаване”.

Съществуват две форми на съществуване на това желание. И науката, изучаваща поведението на желанието, стремящо се да погълне и получи вътре в себе си, се нарича материална, естествена наука. „Материално”, означава действащо с егоистично намерение.  

Науката, изучаваща поведението на желанието за наслаждаване, стремящо се към отдаване, се нарича кабала. Тази форма на съществуване на материята я няма в нашия свят, а само във висшите светове.

Затова е ясно, че науката кабала е противоположна на материалните науки, тъй като изучава обратното поведение на материала и между тях има принципиална разлика – във всички закони и принципи. Но те използват същия научен подход – да следват само очевидни факти.

И също, както материалната наука изучава 4-те нива на егоистичната материя, съществуващи в този свят, в същата научна и реална форма, кабала изследва съществуването на духовната материя на неживо, растително, животинско и човешко ниво, действащи в отдаването в духовния свят.

Но подходът към изследването може да бъде научен, а може да бъде и религиозен, основаващ се на вярата – и тогава се получава религия, а не наука. А, ако този ненаучен, основаващ се само на едната вяра подход се приложи в нашия свят, тогава се получава „философия”.

 

Кратка равносметка:

Материалът, може да работи: 1) заради себе си, 2) заради другите. И в двата случая (във висшия свят или в този свят) е приложим научния подход – съгласно опита, разума, очевидните факти, изучаването на формата, облечена в материя.

Освен този, в двете области е възможен и друг подход, изучаващ абстрактната материя – философия и религия.

От урока по статията „Кабала и философията“, 02.01.2011

[31534]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: