Да се обединим около общия източник на живота

Влязохме в стадия на развитите на последното и най-голямо ниво на желанието, Малхут. И най-важното е, че това желание е общо.

Това е началото на епохата на Машиах. Ако разгледаме всички 6 хиляди години на развитие като 6 дни, то ние се намираме в последното хилядолетите, в последния „ден”. Разликата е в това, че се разкрива всеобщата връзка – Малхут, свързана с Есод.

Ако се разкрива самата Малхут, това е животинското ниво. Но ако се разкрива връзката на Малхут с Есод, със Зеир Анпин, това вече е човешкото стъпало. И затова, тази разкриваща се връзка пробужда в нас стремеж към нещо висше, карайки ни да търсим смисъла на живота.

Защото ние, сякаш се намираме във връзка с Есод – с източника, от който идва живота, светлината Хохма. Чувстваме, че са ни необходими промени и целият наш свят изисква поправяне. Освен това, Есод обединява всичко отгоре до долу, защото Есод е сумата от предишните пет сфирот (Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход).

А от друга страна, Есод е мястото на съюза с Твореца (брит, обрязване), в което са съсредоточени всички поправяния на връзката между Твореца и творението. Това е източникът, от който Малхут получава цялата светлина на живота.

И когато в наши дни започнем да чувстваме този Есод, то изведнъж се пробуждаме и не разбираме, какво е нашия живот, откъде се появява? Ние умираме, а дали животът не е по-високо от нас?

Започваме да се впечатляваме от това, че усещаме връзката с Есод, която малко по малко се разкрива. И това време се нарича епоха на Машиах – светлината на Есод трябва да ни изтегли нагоре (от думата мошех/изтегляне). Есод е мъжкото качество, а ние – творението сме женското качество – Малхут, и за нас е необходимо да предизвикаме сливането на тези две части – мъжката и женската.

А засега, в нас се пробуждат точките в сърцето, защото от Есод се излъчва неголямо светене и стига до Малхут. От една страна, всеки чувства в себе си лично пробуждане. А от друга страна, усещаме себе си свързани един с друг, защото Есод обединява всички светлини заедно, отгоре до долу.

Когато всички тези светлини преминават през Есод, обединяват се и стигат до нас като една обща светлина, тя включва множество съставни и после пробужда в Малхут осъзнаването, че всички сме свързани. Тъй като трябва да постигнем подобие с Есод,  получаваната от него светлина пробужда в нас тази всеобща връзка.

Засега, тя не е правилна, не е добра, и затова трябва да преминем през осъзнаването на злото и през други поправяния. Но все пак, тази връзка вече се е появила. Тези дни се наричат епоха на Машиах, защото именно той ни изтегля („мошех”), издига ни.

От урока по „Учение за Десетте Сфирот”, 07.01.2011

[33072]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: