Да дойдеш в съзнание

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Каква е ролята на обкръжението в нашата работа срещу своята природа?

Отговор: Обкръжението укрепва човека, предоставя му място, където той може да изразява себе си, да извършва необходимите действия, където той получава поддръжка и сплотяване, обкръжаващата го светлина /ор макиф/, впечатления от пътя. Обкръжението е всичко.

Никой нищо не получава от Твореца направо. Ние сме взаимосвързани вътре в единна система, всеки на мястото си, подобно клетките в тялото и всеки получава храна от това общо тяло. А течащият в него живот – това е общата сила на отдаването, или Творецът.

Да вземем за пример нашия организъм: в него са заложени три нива на развитие: неживо, растително и животинско. И заедно с това, функционирайки правилно, те пораждат нов Живот, който се извисява над собственото им битие: желания, мисли, страсти, чувства, постижение, разбиране. Тялото живее и благодарение на това над него се проявява осъзнаването на живота.

Принципно, организмът продължава да работи и тогава, когато губя съзнание. Но вече не съм човек в пълния смисъл на тази дума, изключен съм от човешкия живот.

И така, сега нашето общество функционира някак си, то е цялостно, но взаимодействието между неговите части се осъществява само на неживо, растително и животинско ниво. Това е нашият свят. А човешкото ниво, стъпалото на подобие с Твореца отсъства, не е разкрито. И ние трябва да го проявим.

Ние го откриваме само тогава, когато сами задействаме тялото си, за да осъществим връзка с това отдаване, с тази светлина, с това съзнание, което се нарича „Творец”. Ние сме длъжни да активираме всичките си клетки, такива каквито са, но не просто така, а като им добавим намерение – защо да се живее.

Ако ние добавяме намерение над този живот, който живеем сега, тогава излизаме на ниво човек. И тогава, благодарение на тази подготовка, за това желание, за това добавено от нас намерение ни се разкрива Твореца. Разкрива се в желанието човек /адам/ в нас.

А човекът в нас се проявява само при условие, че ние се обединяваме помежду си, разбирайки и осъзнавайки, защо правим това – за Твореца. Ние желаем да рзкрием Него, а той – да ни надари със свойството отдаване.

От урока по статията на Рабаш, 24.01.2011

[33553]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed