Болният, бегом на операция!

Рабаш, „Шлавей Сулам“, 1989 г. Статия 17, „ Не трябва да приветстваш човека, докато не благословиш Твореца”: 

Човекът трябва да служи на Твореца и винаги да търси възможност да Му достави удоволствие, за да се наслади Творецът на неговите дела.

Казано е: „Творецът ще се зарадва на Своите дела”. Защото делата на Твореца – това са творенията, които трябва да му доставят радост.

Ние трябва да работим по-високо от желанието за наслаждение. Всичко, което се случва в него, се отнася към неживото, растително и животинско ниво на този свят, към материалистичната психология. Тук разкриваме кое за нас е сладко и кое горчиво, и дори ако искаме да се издигнем по-високо, не е по силите ни да го направим. Дори не знаем, че съществува нещо по-високо.

Само след продължителна работа, човекът започва да усеща вътрешната борба със своя егоизъм. В него се формира дилемата: или Творецът, или егоистичният разчет – и той се мята между тях. И тогава, от тези „люлки”, появяващи се в неговото желание за наслаждение, човекът се издига към висшите „люлки”, към състоянието на избор, наречено „клипат нóга”.

 

Там бива прекратен постоянният разчет за тъмнината и светлината в егоистичното желание. Сега, за човека е „светлина”, когато въпреки своето желание чувства, че Творецът го променя, „оперира го”, освобождава неговото отношение от собствената му природа и му помага да се издигне над своя егоизъм.

Творецът извежда човека от сметките за личната изгода и се радва на Своите действия. Деянията на Твореца, Неговата работа – това сме ние. Творецът се радва, че ни променя. Затова, човекът трябва да бъде готов „да пожертва” себе си – с други думи, да се приближи, „да влезе в операционната”, да се довери на работата, която Творецът извършва над него. Така човекът стига до истината.

От урока по статия на Рабаш, 23.01.2011

[33469]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed