Entries in the '' Category

Истината е по-скъпа от живота

Въпрос: В наши дни, когато всяка секунда при нас се появяват нови проблеми от всички страни и ние само това и правим да се борим с тях, какви необикновени средства за това предлага кабала – такива, каквито няма никъде другаде?

Отговор: Науката кабала ни обяснява откъде идва цялото зло и поради каква причина ни е зле. И тя утвърждава, че злото идва не някъде отвън, от другите хора или случаи – а сочи право навътре, говорейки ми: ти сам си причината за цялото зло!

С това е много трудно човек да се съгласи и затова той отблъсква кабала. Но, след като кабала указва причината за злото, тя обяснява, че има един единствен шанс да дойдем до доброто – да поправим злото в себе си на добро! И да ми бъде добре не на мен, а на всички останали!

Получава се така, че не стига, че трябва да си призная, че цялото зло е в мен и да поправя себе си, за да бъде добре и на другите около мен – но аз отгоре на това и трябва да се наслаждавам, изобщо не чувствайки своето състояние и грижейки се само за това другите да се чувстват добре? Кой ще купи такава методика?

Затова тя става само за онези, в които има точка на истината, и по силата на своята природа те повече не са в състояние да остават в лъжа – каквото и да става, те имат нужда от истината! Такова изискване пристига при човека от страна на природата, а не защото той е някакъв особено добър и герой.

Просто желанието да разкрие истината става за него по-важно от всичко останало в живота. В него изведнъж се разкрива такова ново желание за истината, не съществуващо преди.

А онези, в които съществува само предишното желание – към нашия свят, са съгласни да живеят в лъжа. И затова преследват всичко онова, което способства тази лъжа, удовлетворявайки своя егоизъм.

Само онези, в които е възникнало желанието за истината, което желание те не са в състояние да потиснат – с радост приемат методиката на кабала. Защото нямат изход, повече нищо няма да им помогне. И тези хора напредват.

А ако човек е способен да се съгласи засега на някакъв компромис – той ще избяга. Не трябва да го виним за това или да го пренебрегваме, защото и ти на негово място би направил същото…

Това е природата: която от двете сили е по-голяма, тя и ще победи – механиката е много проста.

От урока по статията „Слугинята, наследяваща своята господарка“, 16.12.2010

[29972]

С какво да отида при Твореца?

Въпрос: Човек по природата си не иска да види злото в себе си. Трябва да бъде притиснат в ъгъла, че да признае необходимостта от изправяне. Що за зло е това, което се крие в мен?

Отговор: Безпричинната ненавист. В своето време заради нея са загинали учениците на раби Акива. Друго зло няма. Всичко останало е зло за моя егоизъм и единствено безпричинната ненавист представлява онова точно зло, което противостои на доброто и на любовта към ближния като към самия себе си.

Само по този критерий проверявам себе си, своята изкривеност. Всички останали „пороци” не са престъпление в очите на Твореца. Те не са причина да се обърнем към Него. Той очаква истинската молба. Цялата система за поправяне е предназначена за разбитите келим, за желанията, които нямат сили да се обединят едно с друго.

Въпрос: Значи, трябва постоянно да усещаме това зло, не да го потискаме, не да го скриваме от самите себе си?

Отговор: Казано е в Псалмите: „Моят грях е винаги пред мен”. А иначе аз с какво ще застана пред Твореца? Какво ще поискам да поправи?

Това е много просто. Аз искам да участвам в живота на групата, мен ме влече към нея, и в същото време виждам, че не съм способен на това. Именно такова усещане изпитахме на последния конгрес. Събирайки се, веднага почувствахме, че не искаме, не можем да се обединим.

Това е и разкриването на злото. Отлично. Сега трябва да си представим това зло и да поискаме поправяне.

От урока по книгата „Зоар“. Предисловие, 16.12.2010

[29931]

Русия: диалектика на развитието

Въпрос: В последно време, като жител на Москва, все повече ме безпокоят изявите на нашите националисти и на пристигналите национални малцинства от Кавказ. С какво мислите, че ще завърши всичко това?

Отговор: Още преди няколко години писах, че според кабала, ако Русия не разбере как да се поправи съгласно тази методика, тя ще стане държава с фашистки режим.

Това не зависи от народа и правителството – такава е диалектиката на развитие на обществото. Вижте моята книга „Последното поколение”.

[29976]

Като на екрана на осцилограф

Очертанието на всички букви е строго определено. Всеки детайл от буквите е геометрически символ на определено духовно свойство, породено от комбинацията на отдаване и получаване. Затова писането на иврит е останало непроменено през хилядолетията. Всички останали азбуки са се изменили с времето, понякога до неузнаваемост, но на иврит формите на буквите са определени от комбинацията на духовните сили и затова са се съхранили през вековете.

Хоризонталните детайли на очертанията на буквите символизират влиянието на светлината хасадим, а вертикалните символизират влиянието на светлината хохма. Хасадим принадлежи на силата на Бина, а хохма на силата на Малхут.

 

Това може да бъде сравнено с осцилограф, сигналът на който е винаги изграден от взаимодействието на две скали.

 

В действителност всичките картини в нашия свят са основани на комбинацията на две сили, но върху тях се наслагва и хронологично развитие . Това е причинено от проникването на клипа, която „разтегля” процеса във времето. В резултат се получава разлика между началото и завършека.

Според степента, в която поправяме нечистите сили, те  се присъединяват към единното цяло,  приближавайки началното и крайното състояние, до пълно единство, докато самото понятие време не изчезне.

От урока по статията „Предисловие към книгата „Зоар“”, 15.12.2010

[29821]

Живеем в епоха на разкриване на скриването

каббалист Михаэль ЛайтманВсички религии и философии се основават на знание, промъкнало се към тях от науката кабала, след всички забрани и скриването й от кабалистите. Това скриване им е позволило  да представят откраднатото  знание като свое собствено.

Но от друга страна, когато кабала накрая се разкрива, то всички неизбежно се опълчват срещу нея, защото сега се разкрива източникът, от който всичко е дошло. Тъй като всички те са живели за сметка на това, че кабала е била скрита.

Всички религии се основават на скриването. Ако Творецът би се разкрил – нима би останало място за религиите и вярванията? В какво можеш да вярваш, ако и така на всеки всичко е ясно?

Т.е. съществуват три състояния:

1. Състоянието на разкриване, съществуващо от времето на Храма (Първия и Втория), когато хората явно са усещали Твореца и всеки е знаел какво трябва да прави.

2. Състояние на скриване, което се дели още на 2:

1)    период, когато метода за разкриване на Твореца е бил скрит

2)    период на разкриване на метода кабала – с цел разкриване на Твореца.

От урока по статията „Слугинята, наследяваща своята господарка“, 16.12.2010

[29961]

Ваше величество, „Обкръжаваща Светлина“

каббалист Михаэль ЛайтманКазано е, че без намерение човек не трябва да произнася дори една дума. Това се нарича „отдели се от лъжата“.

„Лъжа“ означава, че ти вървиш след егоистичните си желания, а не след желанието да отдаваш.

Затова всичко, което трябва да правим е да се готвим за сутрешния урок и през цялото време да мислим за светлината, връщаща към източника, защото зависим само от нея!

Представи си, че всички сме получили смъртна присъда. Но има възможност да се спасим . Сега си открил, че в залата на съда има някаква „обкръжаваща светлина“ – някой на име Светлина с фамилно име Обкръжаваща. И тя може да те спаси от смъртта.

Мислиш постоянно: „Как да се обърна към нея? Как да я подкупя, за да ми отмени смъртната присъда?“

Именно така трябва да се държиш при подготовката за урока.

От урока по статията „Предисловие към Учението за Десетте Сфирот“, 10.12.2010

[29918]

Втората сила

За да се изследва отдаването, е необходимо да се получи втора сила.

Неживото, растителното и животинското ниво – това е егоистичен материал и затова ни е достатъчна самата наша егоистична природа за неговото изследване. Нашите уреди са подходящи за този ”диапазон”.

Но човешкото ниво – това е степен, подобна на Твореца и затова ми е необходима духовна сила, за да го изследвам. И тогава аз мога да изучавам своя материал чрез противопоставяне  на Твореца – едното срещу другото.

Затова  докато не получа силата на отдаване – аз все още не съм учен-кабалист. Кабалист  е този, у когото има двете сили, с които той работи и изследва Твореца.

Той изследва не себе си – той изследва Твореца, който е разкрит за него. През цялото време все по-дълбоко прониква в Него с помощта на силата на отдаването.

Колкото по-голяма сила на отдаване получава той, толкова по-добре разбира какво е това, като прави своето желание за наслаждение, подобно на тази сила.

От урок по статията ”Слугинята, наследяваща своята господарка”, 15.12.2010

[29853]

Под напора на стихиите

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Как преди конгреса да си направим учител и да си купим другар?

Отговор: Само по пътя на обединението – няма какво повече да правим. Но това трябва да бъде широко, мощно действие по сплотяване. Време има още.

Трябва да разберем, че до последния момент ни чакат падения, подеми и нелеки състояния: резки пориви на силен вятър и напор на високи вълни, каквито не е имало по-рано.

Такъв драматичен е бил изходът от Египет. 210 години всичко е вървяло по своя си ред, а в навечерието на изхода е започнала подготовката – доста своеобразни състояния.

Във всеки случай, колкото повече преминава човек  през подготвителния етап, толкова по-сериозна е ситуацията и толкова по – голяма  е надеждата за успех в  неговите очаквания.

От урока по статия на Рабаш, 27.10.2010

 [25023]

Накъде ще тръгне Европа?

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос от Германия: Как е правилно да повдигнем МА“Н в навечерието на големия конгрес в Берлин?

Отговор: В периода 28-31 януари 2011 година в Берлин ще се проведе европейски кабалистичен конгрес. За него е необходимо  да се подготвим повече, отколкото за който и да е друг конгрес.

Тъй като Европа е най-проблематичният континент, източник на всички войни и проблеми в света. Така е било през цялата ни  история и така продължава и до днес.

 Ако способстваме за това хората да се замислят за истинско обединение, а не  само за взаимоизгодното  сътрудничество на Общия Пазар – това може да бъде голяма крачка напред за целия свят.

В противен случай от този континент отново ще започнат да се развиват неблагоприятни събития. Мисля, че жителите на Европа вече усещат такива тенденции.

Така че трябва всички заедно да поработим над положителното влияние върху Европа.

От урока по „Учение за Десетте Сфирот““, 15.12.2010

 [29845]

Тренировка под управлението на Твореца

Въпрос: Редом с нас, като че ли през цялото време присъстват някакви вътрешни спънки – фараонът, принуждаващ ни да забравим за Твореца. Как трябва да се борим с него?

Отговор: Необходимо ни е да обичаме препятствията! Трябва да ги ненавиждаме, но с любов! Както сякаш си разкрил болестта и от една страна се радваш, че си я открил, а от друга страна, ненавиждаш нея самата.

Наистина всяко препятствие – това е пратеник на Твореца, призван да те насочи, ”да те моделира”, да те приведе в порядък, да ти предаде определена форма.

Всичко идва от Добрият и Носещ добро и ако сега получавам някакъв лош отзив, реакция, ожесточаване на сърцето – трябва, ако не обичам това, то в крайна сметка, да го посрещам с радост.

Въпреки че не е необходимо да се задълбочавам вътре в тези спънки, а трябва да се издигна над тях. Но всичките да ги приема като помощ.

Как е възможно иначе? Представи си, че си спортист и редом до теб стои треньор, който ти казва, че трябва да направиш 10 скока. А ти започваш да се възмущаваш и да спориш, че не искаш да ги правиш.

После той ти дава още някакви упражнения, а ти пак се отказваш. Мислиш ли, че такъв спортист ще постигне някакви успехи? Но ето, именно така се държим.

От урок по писмо на Баал а-Сулам, 10.12.2010

[29811]

Грехът и неговото поправяне

каббалист Михаэль Лайтман„Адам е бил съвършен до грехопадението. И едва след греха е паднал от своята степен и душата му се е разделила на 600000 души„. Рабаш, „Каква степен трябва да постигне човек

Въпрос: Как възниква грехът?

Отговор: Грехът възниква при въздействието на светлината.

Да предположим, че аз искам ти да откриеш грешката, но да я откриеш сам, разбирайки нейната същност , а след това да я поправиш – тогава аз ще участвам в процеса незабележимо.

Колко незабележимо? Ще бъда само подбуждащ фактор, който не се усеща в материала на твоето желание, подобно на сфирата Кетер.

Когато човек изпитва внезапна слабост или се потапя в странични мисли, това идва свише. Но поради незнание, той го приема за своя сметка – и това е първият грях.

А след това започва да се бори със себе си, вместо да се обърне за поправяне към Твореца – и това е вторият грях.

Тогава Творецът води човека към избор – уравновесява неговото възприятие с определена светлинка и му дава да разбере, че тук се крие още нещо.

Но системата на духовните степени е построена по такъв начин, че ние не можем да се обърнем пряко към Твореца, тъй като сме противоположни на Неговите свойства, и законът за подобието не ни позволява това.

И затова възприемам външната система от тела – този свят, в който мога да направя първите стъпки към поправянето.

Ако ги направя и присъединя към тях намерение, обръщайки се за помощ към светлината, то сякаш свързвам два свята, пробуждам върху себе си въздействие на висшите души и чрез тях получавам помощ. Тези души на праведниците ми носят светлинка свише и тя започва да работи над мен, да ме издига.

Ето какво представлява грехът и неговото поправяне.

От урока по статия на Рабаш, 02.11.2010

 [25667]

Раби Шимон – невидимият човек

Книгата «Зоар» е била скрита за много поколения и се е забранявало дори да се поглежда към нея. Кабалистите сами са разпространили тази забрана.

Тайната, която се крие вътре – това е светлината, връщаща към Източника. Но да се добереш до тази светлина, можеш само, пробивайки щита, поставен от раби Аба, който е преписал този текст.

Когато кабалистите пишат книги, те изразяват така написаното, че то се крие в специална „дреха”, през която трябва да проникнем навътре. Написаното е разкриване, но разкривайки една педя, те скриват двойно повече.

Те ни помагат с това скриване, което ни приближава, давайки ни да се докоснем до тайната. Тъй като, ако нямаше скриване, ние изобщо нищо не бихме видели.

Това е като невидимият човек, който не се вижда, докато не се облече в някаква дреха. Но щом като облече нещо – можеш да го забележиш.

Тоест скриването, което е направил раби Аба на раби Шимон, ни помага да се приближим до тази тайна! Но от друга страна, тя ни създава място за работа – ако преодолееш това скриване, ще стигнеш до раби Шимон.

Раби Шимон ни носи разкриване отгоре надолу и затова трябва да се скрие. Той желае да го предаде на всички, но не е в състояние да го направи, защото ние не сме готови да го приемем. И затова, той плаче (плачът е символ на малкото състояние).

Цялата тази огромна система, която се нарича РАШБИ (Раби Шимон бен Йохай) не е „човек“, а висша система, която е принудена да се съкрати (което се нарича „плач“), защото нисшите не са способни да получат нищо от нея.

И как да се приспособи, да направи „адаптор“ между себе си и нисшите, като между широка тръба и иглено ухо? И тук се включва още една система, която се нарича раби Аба – особена душа, която е способна да стане адаптор и да ни съедини с раби Шимон.

Тогава, светлината РАШБИ се разкрива чрез особената система раби Аба, която идва при нас във вид на книгата „Зоар“. Тя се нарича така по името на източника, от който идва нейната светлина (Зоар – висше сияние) – светлината на Безкрайността или светлината от главата на Арих Анпин.

От урока по статията „Слугинята, наследяваща своята господарка“, 14.12.2010

[29924]

Тема : Ежедневен урок, ЗОАР

Все по-високо и по-високо и по-високо…

Какво означава „край на поправянето“? Да предположим, че трябва да поправя колата си, за да отида някъде. Аз я  закарвам в работилницата и монтьорът я поправя.

 Когато е  поправена колата, се казва,че аз съм завършил поправянето. Сега, с поправената кола (или ако поправяме себе си, с поправената обща душа) ние започваме нашето пътуване нагоре.

Но ние не говорим за това. Ние говорим само за пътя на постигане на поправянето. Кабалистите не казват какво се случва с поправената душа. Те само загатват за нещата, които ни чакат там, но това  е по-висша реалност, над всички светове, над света на Безкрайността.

От 8-я урок на конгреса, 11.11.2010

[26538]

Как да позвъня на „небесата”?

Въпрос: Ако желанието за наслада ме атакува по време на Конгреса, то аз се усещам безсилен и „падам” надолу – има ли номер за спешна помощ, на който мога да се обадя или някого да оповестя?

Отговор: Всеки човек ще получи на регистрацията телефонен номер за спешни ситуации. Но как да позвъниш на „небесата”?

„Небесата” е следващата степен, т.е. това е групата, която е обединена като едно и която си представям, че е в поръчителство и съвършенство. Тя действително пребивава в това състояние. Аз мога да бъда извън нея или мога да видя себе си вътре в нея.

„Небесата” е общото желание или кли на по-висша степен. Това сме всички ние, но по-сплотени. Духовното не съществува в готова форма. Ние  го изграждаме. Нищо не съществува пред нас. Ние имаме решимот, които постепенно се пробуждат. Но те само се пробуждат, докато ти влизаш в различни състояния и ги градиш според желанието и намерението си.

Ние сами създаваме световете и степените. Преди да встъпим в действие има само информационни данни, от които изграждаме степените. Но пред нас няма светове. Затова ти можеш да си представиш бъдещите състояния само под формата на по-голямо обединение на нашето общо желание или кли.

Натам трябва да се обърнеш – това са „небесата”. И те ще ти отговорят: „Ако искаш, приближи се, а ако не искаш, тогава стой където си”. Вярно е, че човек не може сам да се измъкне от затвора, а трябва да попита, да поиска и да направи усилие, за да му се помогне.

Ако човек не се стреми да бъде във връзка с нас, то той не получава възможността да напредне. Ако попиташ: „Кого трябва да моля за помощ?” – написано е: „Аз търся (моля) своите братя.” Това е когато молиш за обединение.

От  урока по книгата „Зоар“, 04.11.2010

[25896]

Много важно предупреждение!

Искам да ви предупредя, че всички кабалистични текстове трябва да бъдат възприети само във вътрешния смисъл. Те говорят не за материалния свят, а за поправянето на желанието на човека.

Желанието за получаване е разделено на „Исраел” (направо към Твореца) и „народите на света” (желанието не по посока на Твореца). Подобни желания съществуват във всеки един от нас: някои (за сега само „точката в сърцето”) са насочени към целта на творението, а други (наречени „народите на света”) не са насочени към постигането на целта.

„Изгнанието” е изгнание от светлината, от духовния свят, т.е. от свойството отдаване.

„Освобождение” е появата на силата на отдаване, да се обединя с другите, да обичам.

„Творецът” или „светлината” е свойството любов и отдаване.

Това е единственият начин да видим кабалистичните текстове: само вътре в себе си и единствено за поправяне на себе си. Иначе ще потънем в материални образи (идоли) и ще започнем да създаваме нови религии, основани на кабала.

От урока по статията „Изгнание и освобождение”, 02.11.2010

[25720]

От съзерцание към участие

Аз непрекъснато си представям мрежата на нашите взаимовръзки. Тя изчезва, но аз продължавам да я плета в моето съзнание отново и отново, докато не остане в главата ми, докато не стане част от моя живот.

Тогава аз живея в това постоянно усещане, непрекъснато осветено от нашето обединение. След това аз желая не само да го наблюдавам отвън, но да вляза и вътре, така че моят свят да стане глобална система от взаимовръзки между хората. Така съзерцанието се сменя с участие; аз прониквам все по-дълбоко и започвам да усещам себе си вътре в другарите.

Тогава започва съпротивлението на чуждите мисли, желания и действия. Аз ги сортирам и използвам да видя къде все още съм не поправен, не съединен. Те ми показват качествата, в които отсъства връзката, позволявайки ми да поправя своите недостатъци.

Това ми дава повече сила, повече чувства и разум, повече детайли от картината на света и така аз напредвам. Най-важното е да представиш на своето умствено зрение една мрежа. Това е достатъчно. Останалото ще дойде от само себе си.

От урока по статия  на Рабаш, 02.11.2010

[25660]

Универсалният закон на природата

каббалист Михаэль ЛайтманПовечето хора разбират, че в света действа само една сила; да я наречем силата на природата. Те ѝ дават различни имена: една сила или един Бог. Но не е някой си човек, а закон, универсалното уравнение на цялата природа, което Айнщайн е търсил, за да свърже всички други закони и уравнения, действащи на всички нива на съществуване, в едно.

Кабала е намерила такова универсално уравнение преди цяла вечност: от едната му страна е светлината (y), а от другата – желанието за получаване (х), а по средата е функцията (f), която ги свързва взаимно, изравнява ги: антиегоистичен екран. Това е формулата и тя е много проста!

Нашето желание е „умножено” по екрана и става равно на светлината, която доколкото ние следваме тази формула, можем да приемем. Няма нищо друго освен тези три компонента!

Но светлината е константа; тя е неизменна. Докато желанието непрекъснато се променя; но това се случва независимо от нас. Нашата работа е да поддържаме екрана: баланса между светлината и желанието.

Това е единственото уравнение, което съществува в природата. Всички други закони произхождат от него; законите на химията, на физиката (на неживото ниво на желанието), на ботаниката и биологията (на растителното ниво), на зоологията и медицината (на животинското ниво), психологията (на нивото на човешкото възприятие) и законите на говорящото ниво (на нивото на висшите светове).

Всичко е управлявано от една и съща проста формула. Жалко, че Айнщайн не е тук днес; той най-накрая би се успокоил. Но, ако трябва да сме честни, той се е движил в правилната посока, опитвайки се да свърже светлината (живот) с масата (материал, желание).

От урока по статията „Слугинята, наследяваща своята господарка”, 13.12.2010

[29645]

Подбор на духовните свойства

каббалист Михаэль ЛайтманЗоар, глава „Отиот де Рав Амнон Саба (Буквите на Рав Амнон Саба)”, п.31: Това е играта на Твореца с всяка от двадесет и двете букви, давайки на всяка възможност да покаже своята власт според Неговата воля, докато те не изберат сами – по собствено желание – коя от тях е достойна да управлява света. Затова е казано, че 2000 години преди да създаде света, Творецът ги е разглеждал и си е играл с тях”.

Светлината е създала келим в четири фази на разпространение. Тогава се случва съкращение, чрез което се създава екран и малхут решава да получава наслаждение само заради отдаване. Така тя взаимодейства със светлината, Твореца, ставайки подобна на Него според закона за подобие на формата.

Малхут желае да придобие свойството бина, и в процеса на извършване на тази работа, 22 форми на желанието за наслаждение се формират в нея. Сякаш това свойство е очертано в тези контури, които се натрупват до степента на малхут, която се свързва с бина.

Първоначално желанието е безформено като глина, но когато приема двадесет и двете форми на бина, заедно те предизвикват желанието да е подобно на Твореца. Така, коя от тези форми е достойна да бъде основата, на която се създава светът? Коя от тях свързва началото и края? Коя води всички други форми след себе си? Тук става дума за ключовото намерение, основното действие, разчета за правене на ударно взаимодействие (зивуг де акаа), което винаги се прави в главата на парцуф.

Следвайки обратния ред, тоест от страна на келим, всички букви се появяват преди Твореца или с други думи, издигат МАН, молитва. В отговор всяка от тях получава МАД, отговор, който ù казва дали е възможно да се създаде светът с нея или не.

Ако към отговора не се прилепи някаква нечистота, това означава, че това е формата. Но, ако в отговор на искането от горе дойде сила, успоредно с нея се пробужда и клипа, то светът не може да бъде създаден, използвайки тази форма.

От урока по статията „Предисловие към книгата „Зоар“”, 15.12.2010

[29830]