Революцията, която е незабележима за онези, които са около нас

Въпрос: Как да разпознаем признаците, които показват, че се приближаваме към отдаването?

Отговор: Това идва отвътре. Ние не различаваме въздействието на светлината. Не познаваме в дълбочина причините за ставащото и съдим за своя живот само по резултатите. Електричеството се проявява в работата на електрическите уреди или чрез токов удар. Така и светлината, оставайки „зад кадър”, ни показва резултатите от своята работа.

Аз виждам не самата светлина, а нейните действия. Всички ние сме дело на Твореца. Как да съдим за измененията в себе си? Критерият се състои в това, че аз започвам да мисля по-различно, по нов начин се отнасям към себе си и света.

Променям се вътре, а отстрани това е съвсем незабележимо. Промените стават не в егоистичните свойства, а в новите, допълнителни желания. Отвън, в човека не се забелязва нищо, но той се променя.

Затова кабала се нарича скрита наука – от една страна, тя разкрива скритото, а от друга страна, то е скрито от очите на околните, които не могат да видят вътрешните трансформации в мен. Те просто нямат свойствата, чрез които да възприемат това.

От урока по книгата „Зоар”. Предисловие, 30.11.2010

[28140]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: