Отдаването, което ще ни сроди с целия свят

Въпрос: Как да отличаваме духовните свойства от материалните? В какво се изразява тяхната разлика?

Отговор: Още от ранно детство в нас се развива свойството получаване, или иначе казано свойството поглъщане. Ние чувстваме единствено това, което сме способни да абсорбираме, да погълнем в себе си.

Но има и друго явление, друг метод на възприятие – източване, изливане навън. Това свойство ние не познаваме, но то е заложено в нас по рождение. И в нас има начална точка, нищо, че все още е в абсорбция, но с вектор за отдаване, а не за получаване.

За да я развием ни е дадена науката Кабала, разказваща за скритата част на реалността. Оттук ние привличаме изобилието, което напълва родствената му “външно ориентирана“ част на нашите желания.

С други думи, светлината развива точката в сърцето – единственото желание, което ще ни доведе до истинското отдаване.

Ние не знаем какво ще порасне от това семе, но онова, което ще поникне изобщо няма да прилича на плодовете на поглъщането.

Даващото намерение се гради на друга основа, когато човек започва да усеща намиращото се извън неговото собствено. Не неговата собственост, както в нашия свят, а родна част от него. Това напълно се различава от онова, което ние днес чувстваме.

От урока по „Книга Зоар“. Предисловие, 30.11.2010 г.

[28143]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed