Книга „Тания” и метода на Баал Сулам

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Напоследък разбирам, че вие очевидно изучавате Тания и много от нея давате на вашите знаятия. Така ли е?

Отговор: Тания изучавах навремето в кфар хабад (1976 г) а след това и със своя учител Рабаш наред с други източници (Рамхал, Агра и пр.). Основата на който и да е от източниците е една и съща, разликата е в езика. За пример, от книгата „Тания“ (ч.1, гл. 32):

Тялото (егоизма на човека) са презрени и отвратителни в неговите очи, и негова радост ще бъде само от радостта на (душата) придобиването на свойството отдаване и любов.

Такъв е прекия и лек път, за да достигнем до изпълнение на заповедта за любов към ближния, както себе си – за всяка душа, от великата до малката.

А когато тялото (егоизма) за човека станат отвратителни и мерзки, се познава величието и достойнството на душата (нефеш) – коренът и източника на който е в Твореца.

И ако всички (хора) са съобразни и Отеца (Твореца) е един във всички, то те се наричат синове на Израел и братя, доколкото корена на душите им лежи в единния Творец и само телата/желанията (но не и намеренията им) са разделени.

И затова, ако хората придават на телата/желанията основно значение, а на душата/намерението второстепенно, то не може между тях да има истинска/ безкористна любов, а може би само зависима (от изгодата) любов.

Това имал предвид Хилел, говорейки за изпълнението на заповедта за любовта, представляваща цялата Тора (цялата Тора е дадена, за да се постигне пълна връзка, любов между всички творения).

Коренът на цялата Тора е в това, да възвиси душите над телата, до корена на всички светове (света на безкрайността), а също и да привлече светлината на Безкрайността (Ор Ейн Соф) в събранието на Израел (намерението да постигне, да се уподоби на Твореца) – в източника на душите е целия Израел (малхут), да би бил единен (кли / душа) в единния (Творец).

Но не тогава, когато душите са разбити, тъй като Творецът не пребивава в порочно (егоистично) място (желание). Казано е за това: „Благослови нас, за да станем всички като един в светлината Твоя“.

Но в днешно време кабала в изложенията на Баал Сулам и Рабаш синтезират в себе си всички предишни източници и ни предлага най-подходящата методика за поправяне.

Но както пише Баал Сулам, той нищо не е добавил към Ари, който се явява източник на всички, а само го е изложил в стил, удобен за нашето поколение.

Затова съм уверен, че всички постепенно, според разбирането на нуждата от поправяне, ще достигнат до материалите на Баал Сулам.

[28471]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed