Кабалистите – за „кабала – днес”, ч.13

Скъпи приятели! Моля ви, задавайте въпроси по темата за тези цитати на великите кабалисти

Бележките в скобите са мои.

Важността на разпространението на науката кабала

Укрепи се мой другарю, за да излее светлината в света своята скрита мъдрост. Близо е времето, когато всички ще узнаят и познаят, че освобождението на Израел (стремящите се към Твореца) и на целия свят (тези, които все още не са се устремили) зависи само от разкриването на мъдростта на светлината, скрита (от нашия егоизъм) във вътрешните тайни на Тора (кабала), разяснени на ясен език.

Рав Кук, „Писма, том 1“, 92

Стремежът към разкриване на тайните на Тора, се явява идеална цел на живота. Помрачава я това, че духовната същност е скрита в тях (в тези тайни), което принизява човешкия дух, гаси неговия стремеж, и  цялото обществослабее от отслабването на личностите, и народът пада духом от опустошението на духа на неговите синове.

Рав Кук. Орот Кодеш 1, стр.142

От всичко казано (в кабала) се ражда изводът, че задачата на целият човешки живот се състои именно в това, да постигне (свойството отдаване) сливане с Твореца, с условието (намерението), да действа единствено в Негова полза. Или да помогне на масите да постигнат сливане с Него.

Баал аСулам. „Последното поколение“. Часть 2. Целта, изисквана от живота.

[28474]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: