Кабалистите – за „кабала – днес”, ч.12

Скъпи приятели! Моля ви, задавайте въпроси по темата за тези цитати на великите кабалисти

Бележките в скобите са мои.

Важността на разпространението на науката Кабала

Не само, че не е забранено да се разкриват тайните на Кабала, но напротив, да ги разкриваме – това е велика заповед. И възнаграждението на всеки от разпространяващите е много голямо. Защото от разкритието на тази светлина много, наистина много зависи явяването на избавителя (изправянето на егоизма на масите) в наши дни.

Баал аСулам. Предисловие към ТЕС, п. 30

Казано е, че (в бъдеще) всеки от народите ще се държи за такъв човек, който ще го поведе в святата земя (към желанието за отдаване). Но откъде ще дойде в народите на света такова знание и желание? Знай, че това ще стане само благодарение на разпространението на истинската мъдрост, за да видят нагледно с очите си истинския Творец (свойството отдаване и любов) и истинската Тора (Кабала).

Разпространението на тази мъдрост в масите се нарича “Шофар“ (ивр., рог), защото то е подобно на шофара – бойният рог, звук, разнасящ се на големи разстояния. Точно така и отзвукът от тази мъдрост ще се разнася по целия свят докато даже народите (всички, които все още не са се устремили към разкритието на Твореца) не чуят и не признаят, че има мъдрост на Твореца сред Израел (устремените към Твореца, кабалистите).

Баал аСулам. Рогът на Месията

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: