Кабалистите – за Тора и за Заповедите, ч.8

Скъпи приятели! Моля ви, задавайте въпроси по темата за тези цитати на великите кабалисти

Бележките в скобите са мои.

Главното това е – работата над Тора и заповедите

Изпълнението на Тора и заповедите разкрива целта на творението „желанието на Твореца да твори Добро за творенията”.

Рабаш. Шлавей Сулам. Значението на молитвата за обществото. Статия 7. 1985-86 г.

Същността на душите на синовете на Исраел (устремените към Твореца, независимо от тяхната националност) – е същността на Божествената част свише (свойството отдаване), при което душата се е спуснала (от света на безкрайността в нашия свят) по закона за причината и следствието (подобие на светлината на желанието), низхождайки (в свойството отдаване) от степен в степен, докато не е станала пригодна (дотолкова отделена от степента на отдаване на Твореца), че да дойде в този свят (степен) и да се въплъти в мръсното, материално тяло (желанието не да отдава, а само да получава).

Но с изпълнението на Тора и заповедите, душата се изкачва от степен в степен (в свойството отдаване), докато не се запълни обемът ѝ и не стане тя достойна да получи своето възнаграждение от Твореца, – приготвеното за нея от по-рано постигане на святата Тора като имена на Твореца (свойствата и действията за отдаване), явяващи се същността на 613-те заповеди за получаване на светлините.

Баал а-Сулам. Предисловие към книгата „Устата на мъдрия“.

[30022]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: