Кабалистите – за Тора и за Заповедите, ч.6

Скъпи приятели! Моля ви, задавайте въпроси по темата за тези цитати на великите кабалисти

Бележките в скобите са мои.

Главното това е – работата над Тора и заповедите

Ако намерението на човек е не заради Твореца, а заради собствена изгода (егоистично), то той (чрез занятията с Тора) не само, че не изменя своята природа – желанието да получава (заради себе си), а даже обратно – неговото желание да получава ще стане много по-голямо, отколкото е било изначално в него (преди началото на заниманията с Тора).

Баал а-Сулам. Статия при завършване на книга „Зоар“.

Целта на цялото творение се заключава в това, – низшите създания (хората от нашия свят), посредством изпълнението на Тора и заповедите (привличане на висшата светлина на поправянето чрез изучаването на Кабала),  да могат да се издигат (по степените на отдаването и любовта) все по-високо и по-високо, докато не се удостоят със сливане (в пълно подобие на свойствата) със своя Създател.

Баал аСулам. Дарованието на Тора, п.6.

Тора и заповедите (средството за поправяне) са дадени за това, да се пречисти чрез тях Исраел (стремящият се към това), и това не е нищо друго, освен възвишеност на чистите (алтруистични) желания, а след това той ще се удостои с истинската награда (за своите усилия в поправянето) – сливане с Твореца (пълно подобие на висшата сила), което и се явява целта на творението.

Баал аСулам. Поръчителство. п.27.

[29836]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed