Кабалистите – за Тора и за Заповедите, ч.12

Скъпи приятели! Моля ви, задавайте въпроси по темата за тези цитати на великите кабалисти

Бележките в скобите са мои.

613 (ТАРЯГ) съвети и 613 указания

На няколко места в Зоар 613-те заповеди се наричат ейтин де-орайта (съвети как да поправим кли), а на повечето места в Зоар заповедите се наричат пкудин (светлините, които трябва да навлязат в поправеното кли).

И отначало човек трябва да съхранява (изпълнява) Тора и заповедите, за да пречисти своето тяло (себе си от егоизма) и да увеличи душата (стремежът към отдаване и любов).

Тогава 613-те заповеди се намират в него (като начин на поправяне) като ейтин, тоест за него те се явяват съвети как той да се удостои и да се представи пред Твореца (да се издигне над егоизма), напълнен с неговата светлина, защото съхранението на Тора (привличането на светлината) и изпълнението на заповедите (поправянето на 613-те егоистични желания) постепенно го пречистват (от дадения му по природа егоизъм), така че да се удостои той с разкриването на Твореца (общото всеобемно свойство – отдаване и любов); (защото иначе няма полза от неговите действия).

Както е казано: “Каква е разликата за Твореца – дали ще убият принесеното в жертва животно откъм тила, или ще му прережат гърлото (тоест механичните действия сами по себе си нямат значение)! Защото Тора и заповедите са дадени не за нещо друго, а само за да обединят с тях народа на Израел (всички, устремени към Твореца, към свойството “възлюби ближния както себе си“)“.

И след като в достатъчна степен е пречистена собствената потребност (прочистена от егоистичните желания) и се удостои със светлината на Твореца (свойството отдаване), ще се отворят очите му и душата му (желанието да отдава), и ще постигне (в себе си) той, 613-те светлини, съдържащи се в 613-те заповеди (поправените желания), които се явяват тайните имена (постижения) на Твореца, тоест ще достигне до тяхното постигане.

И посредством изпълнението на всяка заповед (поправяне на желанията) получава (в него) част от светлината, заключена в нея, защото заповедта е тайно (в смисъл желание) кли.

И в него се облича светлината, тоест името на Твореца (Негово частно свойство), отнасящо се до конкретната заповед, както е казано: “Заповедта е свещ, а Тора – светлината”. И това се нарича – 613-те заповеди на получаване на светлината.

Баал а-Сулам. Предисловие към книгата „Устата на мъдрия“.

[30613]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: