И тогава ще престанеш да крадеш…

Въпрос: Защо се казва, че Отразената светлина се превръща в съсъд/кли за получаване на Висша светлина? Нали това е само условие за работа с желанието за наслаждаване…

Отговор: Това не е съвсем така. Всъщност, желанието за получаване на наслаждение никога не е поглъщало в себе си Висшата светлина – дори и преди съкращаването, защото не е предназначено за получаване на светлина. Тоест получило е светлина не, защото само се е стремило, а защото така е направил Творецът и това не се е наричало получаване.

Желанието за наслаждаване никога няма да може да се напълни със светлина, защото е противоположно на нея –  трябва да бъде изпълнен закона за подобие на свойствата. И затова, единственото кли за получаване на светлината е Отразената светлина (Ор Хозер), отдаването.

Ние съществуваме благодарение на слабото светене, което прониква в нашия егоизъм, въпреки забраната на Ц”А и това светене оживява целия наш свят. Но това не се нарича получаване, защото светлината веднага изчезва – това е кражба.

Дори ако аз, с всички сили пожелаех в отговор да осъществя отдаване на Твореца, моето желание е твърде малко. Отразената светлина го разширява и увеличава 620 пъти и ми дава възможност да получавам, отдавайки.

Моето желание, което без екран и Отразена светлина не е способно да разкрие величието на Твореца, е миниатюрно желание. А Творецът е Безкрайност. И затова, разкривайки Неговата важност и величие, аз се включвам в Неговото кли/желание и така придобивам безкрайната способност да отдавам. Защото искам да Го напълня!

От урока по „Учение за Десетте Сфирот”, 10.12.2010

[30102]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed