Жив разум или компютър?

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Защо му е потрябвало на Твореца такъв сложен процес на поправяне на творението, за да може творението да действа само – нима не е трябвало веднага да бъде направено поправено?

Отговор: На Твореца не са му нужни нашите действия – на Него му е нужно да разбереш нещичко и сам да се придвижваш, докато не достигнеш целта.

Творецът така е създал всичко – от раз, а цялото разпространение на световете отгоре надолу и обратния подем нагоре, са нужни само на тебе! Творецът не може от раз да ти даде всичко, което в крайна сметка ще получиш.

На теб ти трябва да преминеш през всички стадии: 0-1-2-3-4, докато не започнеш да възприемаш, да разбираш и да станеш такъв, както и Той.

Постижение означава знание на явленията „в корена“ и неговите следствия. Ти трябва да постигнеш цялото творение, в целия комплекс, а това може да стане само постепенно, учейки се на противоположностите на всяка крачка, през цялото време разкривайки отначало недостатък, а след това напълване, разбиране / неразбиране, лошо усещане / добро. Само така се строят в тебе струните на душата, иначе не бива.

Разбирам, че искаш всичко веднага, но така не може. Нима може да се вземе малко дете и за един ден да направим от него професор?

Мъдрец е този, който през целия живот е наблюдавал неговото устройство, как едно се е развивало от друго, как всичко е свързано с другите, постепенно е поумнявал, за да стане накрая мъдър!

А ако от веднъж му се набие в главата цялата тази информация, то това ще бъде просто „компютър“, работещ по заложена в него програма. Но ако тази информация постепенно, поетапно се отпечатва в материала, който усеща добро и зло, истина и лъжа, пустота и напълване, то ще се получи жив „разум“, а не компютър.

Това е цялата разлика! Защото той ще узнае разликата между светлината и тъмнината, той ще се научи на това, в него ще се появи желание, той самият ще знае какво иска да разбере и да почувства!

Всяка порция данни, която ти зареждаш в компютъра, трябва да предшества неговото желание, за да пожелае той самият да я получи, да знае какви празнини и неразбирания трябва да напълни. Компютъра трябва сам да реагира! И тогава ще се превърне в човек…

От урока по „Учение за Десетте Сфирот“, 03.12.2010

[28877]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: