Два чувала с подаръци

каббалист Михаэль Лайтман„…Светлината, скриваща се в света и обличаща се в него, се нарича точка на стадия „йуд“, делящ се на две букви „хей“: свят на скритието и свят на разкритието.

А цялата работа на човека е в това – да разкрие тази точка, да продължи нейния стадий „вав“ – от свят до свят, т.е. от буква „вав“ между двете букви „хей“, разкривайки за всички изобилието на светлината, струяща от обкръжаващата светлина към обкръженото от нея – т.е. две букви „хей“, тайната на „бина, есод, малхут“.

(Баал Сулам, „Пряко и косвено въздействие“)

В Твореца има две „торби“. От едната Той доставя желания и ги дава на човека. А след като човек правилно обработва това желание, Творецът внася в него от другата „торба“ напълването на това желание. А след това действието се повтаря, но вече с ново желание. Той се отнася към нас така, както ние към децата си.

Ние растем и се развиваме в зависимост от способността ни да подготвим полученото от Твореца желание, да го обработим и да го направим пригодно за напълване. В това се състои целият процес на развитие на творението.

Само не трябва да забравяме, че нашата работа е нещо като „по средата“: трябва правилно да обработим желанието, което идва от Твореца.

А напълването, то в същност вече съществува вътре в желанието. И в мига, когато желанието придобива своята правилна форма – в него се разкрива напълването.

Но главното е чрез този процес да разкрием Този, Който ни въздейства чрез всичко това – това трябва да стане краен резултат на всички състояния през които преминаваме.

Тъй като поправянето не е самоцел – Творецът е могъл да ни даде всичко в окончателен вид. За Него е важно, в нашата работа да разкрием Него, понятието за Божественост. Това се нарича „да съединим между себе си два свята“ (две торби).

Баал Сулам споменава това в статията „Пряко и косвено въздействие“, когато говори за съединение между две букви „хей“ “ („ה“) – „висшата / бина и нисшата / малхут. А буквата „вав“ („ו“) е между тях – пряка / Зеир Анпин, който съединява Бина с Малхут.

Така че, човек съединяващ два свята се удостоява да придобие цялото творение. И това е работа, която човек не трябва да пропусне.

За да разкрием тази действуваща Сила, ние трябва да преминем през всички тези състояния, да приложим усилия едва ли не от своя страна, докато не ни се разкрие, че „Няма никой освен Него“.

От урока по писмо на Баал Сулам, 26.11.2010

[28021]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: