В калейдоскопа на променящите се светове

Дори за изучаване теорията на Айнщайн или квантовата физика е необходим нов подход, където действа друга математика и други явления.

А още повече, когато говорим за духовния свят – необходими са ни допълнителни сетива, и не са достатъчни петте ни обикновени сетива и разума, работещ по същата схема.

Нашите животински усещания са ограничени, но в каква посока да ги разширим? Трябва да развием точката в сърцето в ново измерение – и тогава, едновременно с добре познатия ти човек в този свят, възниква още едно създание.

В теб вече съществува неговият корен, трябва само да привлечеш висшата светлина, особената енергия, която ще развие от това зърно духовния ген – още един допълнителен човек. И именно той ще се нарече човек! Кабалистите наричат това също и душа.

Когато отъждествиш себе си с него, то от неговите свойства, които през цялото време ще се изменят благодарение на твоята работа, ти ще започнеш да постигаш свят, отнасящ се към това създание – специално развито от теб, за да можеш с негова помощ да изследваш висшето. Той ще се нарича твоя душа, намираща се в духовния свят.

И този допълнителен човек може постепенно да се развива така, че да обхване цялото мироздание. Той притежава неограничени сетива, желания и възможности!

Ти си се родил животно, което е разширило малко своя диапазон с помощта на телескопи или очила, и не можеш да отидеш по-далеч от това. Защото не се е променил твоя разум – той работи точно според своята природа.

Затова, ние засега се числим към животинското ниво, а човек – това е тази духовна същност, която ще изградя като допълнение към себе си. И в него, цялото ми възприятие може да се промени.

До такава степен, че от състояние в състояние, от едно духовно стъпало до друго, аз дори няма да се позная – нито себе си, нито своя свят, който внезапно ще ми се открие! Всеки път, аз изведнъж ще ставам не такъв, какъвто съм бил миг преди това, и няма да позная света около себе си – всичко ще е ново!

Тъй като противоположно на този свят, всички мои сетива ще се изменят, а също мозъкът и сърцето. И не просто ще раста, а ще променям абсолютно координатната система и цялото възприятие. До такава степен, че намиращият се на по-ниско стъпало е невозможно да разбере висшето.

Както тук работя със сетивата си, за да открия природата – така е и там, и това се нарича „естествена наука“ за природата. Само че, тук природата е нисша, материална, а там е висша, духовна. Но това е същият научен подход.

Разбира се, учените на този свят няма да го приемат – тъй като работят само с петте физически сетива. Затова, те смятат, че това не е наука. Естествено, ако ти си ограничен в някаква мъничка сфера на възприятие и си съгласен да приемеш само нея, то няма за какво да се спори с теб.

От урока по статията „Тяло и душа“, 28.11.2010

[28073]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: