Въртящото се колело на съдбата

Въпрос: Какво е „кръгли” келим, и как те участват в нашата работа?

Отговор: „Кръглите” съсъди/келим („игулим”) са хранилище, архив на всички желания, които трябва да извлечем оттам и да поправим.

„Кръглите” келим са желанията на света на Безкрайността, още преди съкращаването. Чрез тях, висшата светлина може да влияе на тези, които все още нямат екран.

Душите, които имат екран, работят с „преки” съсъди/келим („ешер”). Те са „пряко” съединени с висшата светлина. Но ако в мен няма екран, аз не мога да повлияя на Твореца. А как Творецът може да ми повлияе? И Той действа чрез „кръглите” келим, защото те се намират навсякъде, във всички желания.

Чрез тях, Той може да ми въздейства, тъй като в мен също има кръгли келим, но аз все още не съм ги „поправил”, не съм ги насочил към Твореца.

И затова има два вида висше управление – частно и общо. Аз се намирам под частното, личното управление, ако съм способен да бъда във връзка с Твореца, във взаимно отдаване: Той на мен, а аз на Него – ние работим заедно, абсолютно „пряко”: „според страданието (усилието) е и възнаграждението” – всичко, което заработвам е съгласно екрана, и по този начин напредвам.

А „кръглите” желания означават, че не съм способен на никакво преодоляване. Дори не зная, не разбирам, какво получавам – така прави целият свят. И докато човек не постигне екрана, работата „в линиите”, той бива управляван чрез „кръглите” желания – тоест получава без да се замисля, както е при всички.

А светлината идва чрез „кръглите” келим и предизвиква в нас „пряка” реакция, защото ние нямаме друга възможност да отговорим на Твореца. Ако правилно и „пряко” реагираме на Неговото въздействие чрез „кръговете”, тогава влизаме в контакт с Него – разкриваме Твореца като даващ и получаваме цялото напълване „пряко”, с помощта на екран.

А ако не, то чрез „кръглите” желания към нас идват всякакви катастрофи и беди. „Кръглите” ни управляват и въртят, а установявайки „пряка” връзка, ние вземаме управлението в своите ръце.

От урока по статията на Рабаш „Пояснение към Птиха“, 03.12.2010

[28594]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: