Entries in the '' Category

На прага

Въпрос: Какво не ни достига преди Конгреса?

Отговор: Не мисля, че нещо не достига! Чух, че ти „си продал всичко и си решил да го поставиш на карта (в игра)”. Та какво още? Сега, когато твоето имущество е в ръцете ти, трябва само да решиш къде да го поставиш. Всичко зависи от теб.

Този избор ние и трябва да направим. А за начало, да се включим в подготовката, която е неизмеримо важна. Да не се вижда и да не се чува нищо странично, да не се мисли за нищо освен за целта. Оставяме всичко и отиваме ва-банк.

В духовното, както и в материалното, детето моли, а възрастните са длъжни да му дадат желаното. Така става и при животните, и при хората. Това е естественият порядък на нещата в природата.

Не е необходимо да бъдеш прекалено умен. Трябва да бъдем самите себе си – това е достатъчно. Не излизайте от себе си в опитите да наострите желанието до кристална чистота. Не, трябва да се обединяваме там, където сме – и по детски да молим помощ.

На Твореца не му е нужно нищо освен обикновена готовност. На всичко останало Той ще ни научи – по прекрасен начин, стъпка по стъпка, грижливо, меко и с любов.

От нас се искат обикновени неща без всякакви премъдрости. Просто да се поиска – и това е достатъчно.

Да се надяваме, че за оставащите часове преди Конгреса, ще стоплим сърцата, за да приемем правилно гостите и да достигнем желаното.

А после започва съвършено друга работа. Ние ще видим нова картина на реалността, зад която стои Творецът. Тогава за нас ще е ясно, че всички нейни части се управляват от единна Сила, всеобхватната Природа.

Тази Сила представлява общо поле, което пронизва и напълва всички. Ние се намираме в неразрушима мрежа и тя се движи от всеки – във всичко до най-последния детайл.

Тогава ще работим вече по друг начин, стараейки се да се приобщим към тази Сила, да се влеем в динамичното развитие, в хармонията, в този диапазон, в този поток, който се нарича сливане. На този път душата учи човека.

Както и да е било, ние сме устремени във вярната посока и вече стоим на прага. Аз много се надявам, че ще се сдобием с успех този път. Чувствам това и по желанието на сърцето. Дори тези, които са се присъединили към нас през последните година-две, също са готови. Удивително е колко бързо човек израства в наше време.

От урока по статия от книгата ”Шамати”, 05.11.2010

[26225]