Трудности в преходната възраст на човека

каббалист Михаэль ЛайтманЧовек се държи за религиите и всевъзможните вярвания, защото е трябвало някак си да се захване за духовното – като малко дете, което поуспокоило се, прегръща любимата си играчка или привичното одеяло.

Такива „опори” са нужни на човека до края на живота му. Но днес, когато егото ни нараства до такива предели, че не може вече да се удивява на играчките, човек търси последна опора и не знае за какво да се залови.

И тогава всичко става позволено и никой от нищо не се вълнува, никакви съглашения за добро и зло, религия и морал – което е огромен проблем за обществото.

И ето, точно тук е необходимо да разпространим науката кабала, колкото се може по-бързо, за да може тя да замени тази изчезваща юзда, която изпълняваше религията, удържайки човечеството – да му даде цел и да му разкрие висшето управление.

За да не мисли човек, че над него няма никаква висша власт – има! Но вместо система от морал, заплашващ човечеството с наказание в бъдещия свят – на нас ни е нужно действително да разкрием истинския Управляващ.

Без това няма да се разминем в този смутен, преходен период, когато човечеството се освобождава от всички удържащи го юзди.

Някога всичко се подчиняваше на съвършено ясен режим – всеки е знаел как да се облече в съответствие със своето съсловие, което се е съблюдавало в обществото. Днес настъпи пълна свобода и всичко е възможно – и това е само началото. Има да гледаме какво още ни чака – как ще изчезне всякакъв срам и морал.

Вместо управлението на религиите, вярата, страха от наказание в този и в бъдещия свят, обещания за Ад и Рай и мнение на обществото, безцеремонно поставящо всеки на своето място: роб, селянин, господин и диктувайки му всички норми за живот, дори начин по който да се облича – ние изведнъж се оказахме без всякакви юзди.

И това е направено преднамерено, за да ги заменим с осъзнато и по собствено желание подчинение на висшето управление. Но самият този преход е много проблематичен.

Само когато известна част от човечеството установи връзка с висшето управление – „с камшика и юздата” на Твореца и се съедини с него, за да може да служи като пример за другите – тогава на всички ще им бъде по-лесно да го приемат.

От урока по статията „Същност на религията и нейната цел“, 22.11.2010

[27317]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: