Разрешение за разкриването на кабала

Устроени сме така, че постоянно да търсим начини как да се почувстваме по-добре и към това са насочени всички наши мисли и желания.

А Творецът, през цялото време ни разкрива нови желания и вътрешни пустоти и по този начин ни насочва към обратната страна, принуждавайки ни да бягаме от тази пустота.

Той ми разкрива нещо лошо и аз бягам от него на другата страна, към доброто. А там Той отново разкрива пред мен някаква пустота и аз бягам в противоположната посока – така ни управляват свише.

Всеки миг, в нас се появява някакво ново желание и ние инстинктивно се опитваме да го изпълним, доколкото е възможно. По този начин, Творецът ни води към целта – да станем такива, какъвто е Той.

И макар, че човекът е напълно противоположен на Твореца, защото Творецът е силата на абсолютната любов и отдаване, а човекът е силата на ненавистта и получаването, но постепенно, той ще успее да разкрие своята противоположност и да се поправи.

А като помощтно средство, на човека му е дадена науката кабала – методиката за разкриването на Твореца, на свойството отдаване в този живот.

По тази причина, Творецът избира хора, които иска да приближи към себе си – но не всички наведнъж. Макар че, в крайна сметка всички ще трябва да отидат при Него и всеки ще стане като Твореца – всеки от нас, който живее на тази земя!

Всеки от нас има една цел, но ние се приближаваме към нея индивидуално и постепенно – още преди хиляди години е имало хора, които са започнали да се приближават до Твореца, имало е и в по-късните векове, и днес, и още ще се появят в близките години.

Защото сега, ние се намираме на последния етап на развитие на човечеството, когато то цялото трябва да се върне към разкриването на Твореца и към духовния подем, за да се върнат всички в света на Безкрайността. Можем да кажем, че сме първата редица на последното поколение.

Човек живее с материалните си грижи през краткия отрязък от своя земен живот, докато в него изведнъж не се появи въпросът: „За какво ми е всичко това? Искам да знам, какво има „до и след”, има ли смисъл това съществуване, заслужава ли си да се живее?”

Този въпрос идва вече от висшите стъпала – оттам от където слиза животът в този свят. И затова, тези въпроси издигат човека над целия изминат път.

И той започва да търси отговори. А ако въпросите са действително над нашия земен живот, намира науката кабала, защото със своята духовна искра – „точката в сърцето”, той е като електрон в електрическото поле – частицата, носеща отрицателен духовен заряд.

Той усеща този „минус” и затова търси, къде да намери в заобикалящото го поле напълване на своето желание.

В нашия свят, човекът не може да го намери и това е причината за разочарованията, разпространяващи се сега в света.

Ние сме загубили надежда, вяра в „светлото бъдеще” (комунизъм или потребителско общество) и трябва да намерим отговор на въпроса за какво ни е живота, иначе целият свят ще потъне в наркотици, терор, отчаяние, ще премине на антидепресанти.

Човекът няма да знае какво да прави със себе си, защото тази вътрешна пустота ще погаси всяко желание за живот в него.

Но именно тези хора ще разкрият науката кабала, като единствена методика за постигане на висшия смисъл. На тях вече няма да им помагат религиите, вярванията, мистиката, „ню-ейдж”, медитациите. Защото те дават успокоение на нивото на този свят, а техният въпрос се отнася към по-високото измерение.

Затова ние сме получили разрешение да разкрием и разпространим науката кабала, и виждаме, как хората от всички краища на света вече са започнали да се пробуждат и да се стремят към нея.

От 7-мия урок на конгреса, 10.11.2010

[26426]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: