От любовта до ненавистта има само едно стъпало

Не се опитвайте да направите от човека животно и да оковете духовния свят в механична система.

Този свят е пълен с приключения и неизвестност, които се разкриват внезапно по пътя и виждаш, че това не е така, както си мислел, а може дори да е обратно.

Когато връзката между нещата се разкрива на по-вътрешно ниво, ти правиш пълен “upgrade” (нова конфигурация) на цялата своя „програма”. Виждаш, че вече можеш да използваш нови инструменти/келим, нови връзки.

Ясно е, че основата остава непроменена: Творецът, творението, процесът на развитие с помощта на обкръжаващата светлина, желанията Г”Е и АХА”П, по-голямото единение на душите, но конкретните явления могат да бъдат напълно противоположни.

Вътре, в същото желание за отдаване, изведнъж откривам на по-голяма дълбочина /авиют абсолютно нови връзки! Не съм си и помислял, че врагът на моето стъпало, на по-високото ще се окаже мой любим приятел! А на по-високото стъпало, аз се прегръщам с Аман – този завършен престъпник се превръща в свещена личност.

Как може на по-ниското стъпало, това да е най-заклетият ми враг, към който е невъзможно да се приближа, а на по-високото – се сливам с него?

И ако двама кабалисти се намират на тези стъпала, макар и двете да са духовни, те не се съгласяват един с друг! Как можеш да обичаш моя враг? Ние с теб вече не можем да бъдем приятели!

За човек, постигнал окончателното поправяне/Гмар-Тикун – Аман, Хитлер, Ахмадинежад, всички човекомразци са свети сили. На предишните стъпала ти си ги ненавиждал, а на по-високото се сдобряваш с тях.

Целият проблем е, че ние, със своя ограничен разум не можем да съединим две противоположности: как електронът може да бъде едновременно вълна и частица, как частицата може да бъде едновременно на различни места?

А още повече не можем да проумеем, как над този, в духовния свят, всичко се състои от две противоположности, които съществуват заедно: ангелът на смъртта и ангелът на светостта, Творецът и Фараонът.

Ние, с нашия земен разум, не можем да го разберем и искаме да чуем, кой от двата противположни отговора е верен, а те и двата са истина! Духовният свят, Творецът се разкрива именно при съединяването на противоположностите!

От урока по „Бейт Шаар а-Каванот”, 04.11.2010

[25915]

 

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: