От животно към Човек

каббалист Михаэль ЛайтманИзучавайки науката кабала, трябва да разберем, че се намираме на животинско ниво, както е написано «всички са подобни на животни». В нас се намират неживо, растително и животинско ниво. А нивото човек, който трябва да построим в себе си в степен подобна на Твореца.

За сега все още не знам кой е Твореца, доколкото в мен няма свойства подобни на Него, чрез които да мога да Го разпозная, да си представя кой е Той.

Затова аз все още се намирам на животинско ниво. На ниво «човек» означава «подобен на Твореца» («човек» – «адам» произлиза от думата «подобен» – «адаме»).

Творецът е свойството отдаване, силата на отдаване, а аз съм напълно получаващ. Затова в мен няма нищо от Него, освен малка «искра свише», заложена по рождение във всеки човек. Ако тя се пробуди, аз започвам да усещам някакво неясно безпокойство, желание към нещо над моето животинско ниво.

Тогава идвам в група изучаващи кабала и започвам да слушам за това, че съществува такава възможност, да стана човек, подобен на Твореца.

Това изменение, което можем да извършим е много съществено. Представи си разликата в нашия свят между животното и човека. Доколко живота на човек е по-сложен, отколкото на животното – да кажем на котката!

Освен общите животински потребности от храна, сън и възпроизвеждане на потомство, в човека има още възпитание, култура, всестранно развитие. А котката нищо не знае за това.

Но за да се развие в нас нещо подобно на Твореца, на нас ни е нужен разум, усещане и сили, които в нас няма. Тъй като разликата между животното и човека в нашия свят е само малка разлика в развитието на две егоистични същества.

Тогава как аз и Твореца – тези две противоположни една на друга форми, в мен няма никакво понятие какво още ми е нужно, за да стана като Него. Не мога дори да си представя, как да бъда подобен на Него, да се повдигна над времето, движението, пространството, цялата наша реалност.

Излиза, че трябва да придобием някакви сили, разбиране, разум и усещания, които нямаме в себе си. За сега съществувам като животно. Но в мен има «искра свише» и аз мога така да я развия, че изведнъж да разкрия в нея всевъзможни нови свойства, разум и усещания – вече принадлежащи на ниво Творец или Човека в мен. Тази искра се развива с помощта на висшата светлина.

От урока по Книгата Зоар, 08.10.2010

[27075]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: