На прага на окончателното освобождение

каббалист Михаэль ЛайтманНие преминаваме през четири изгнания – едно след друго. Това произтича от 4-те стадия на развитие на общата душа – АВАЯ (юд-кей-вав-кей).

Още в света на безкрайността общото желание е било създадено в 4-ри стадия и затова цялото развитие и поправяне стават в тези 4-ри стадия.

Докато не достигнем до последния стадий, Малхут, ние трябва да преминем през променливото разпространение и изчезване на светлината от желанието, между степените, – и така 4 пъти. Влизането на светлината – това е избавлението (от нейното отсъствие, от тъмнината), а излизането – е изгнанието (изчезването на светлината).

Присъствието на светлината вътре в съсъда се нарича присъствие на Твореца вътре в творението или разкритие на Твореца. Затова след избавлението (обличането на светлината в съсъд/душа/желание), винаги следва изгнание на светлината, нейното излизане.

Без това е невъзможно развитието! Както е казано: Напълването със светлина и опустошението прави желанието способно да достигне целта (подобие с Твореца).

 

Затова още първите кабалисти са знаели какво ще се случи по-нататък с човечеството. Авраам попитал Твореца: „Как мога да знам, че моите потомци ще наследят тази земя?”. И когато получил отговор, че те ще отидат в изгнание, се успокоил, защото е знаел, че след 4-те изгнания и 4-те освобождения те ще дойдат до окончателното изправяне.

Ние сега се намираме на изхода на последното изгнание, в системата на 4-то ниво, включващо в себе си всички предишни изгнания и освобождения, и ни остава само да извършим последното, пълно освобождение (на целия Малхут), което вече наближава.

Но за освобождението е необходимо усещане на изгнанието. Още до неговото идване, трябва да включим в себе си, в отрицателен вид, пълната форма на това бъдещо освобождение, формата на поправения свят – тоест да не мислим, че тя ще дойде само за Исраел, но и за цялото човечество.

За пръв път в цялата история, Исраел, т.е. нашата световна група, излиза като проводник на висшата светлина и ние сме длъжни да се обединим, за да поправим целия свят.

А освобождението означава – пълно сливане с Твореца, свойството отдаване.

От урока по статията „За Йехуда“, 01.11.2010

[25600]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: