Началото на новото стъпало

„Зоар”, глава „Бешалах“, п.441: …За това е казано: „Недей да ореш с вол и магаре едновременно“ – за да не допуска човек неподходящи връзки.

Защото в резултат на такова действие на човека се пробужда не това, което е необходимо. И когато те се съчетаят заедно, за него е невъзможно да им се противопостави.

От страна на тяхната връзка, произлиза от основата им една клипа, наречена „пес“, който с дързостта си надминава всички.

„Зоар” говори също за това, че при всяко наше усилие  и действие, веднага се разкрива клипа и човек се проваля, потъва в клипа, а след това постепенно извършва поправяне и излиза от нея. Така той я изследва и повече не трябва да се намира в нея.

Тоест издигането по стъпалата винаги започва с объркване, със смесване на доброто и злото. В началото, всяко състояние не ми е  ясно. Няма съмнение, че в него има добро и зло.

Аз трябва да привлека към това състояние светлината, връщаща към  източника. Светлината, която се проявява в това състояние, спуска злото надолу, а с доброто аз се издигам нагоре.

 

Затова, винаги се получава така, че във всяко състояние, което постигам, отначало се усеща неяснота и само благодарение на светлината, то се разделя на две.

Преди всичко, аз разкривам злото с помощта на светлината, както е казано: „Аз създадох злото начало“ и го изхвърлям надолу (1). А след това „… и създадох Тора за неговото поправяне, защото съдържащата се в нея светлина (О“М) връща към източника“. И тогава, аз се издигам нагоре с добро желание (2).

Затова „няма праведник на земята, който да е направил добро, без да прегреши преди това“. Отначало, ние винаги трябва да разкрием злото и да го отхвърлим (1), тоест да живеем в него, да бъдем проникнати от него, да разберем,че е зло и едва след това се освобождаваме от него и постигаме доброто (2).

Така става при всяко изясняване на всеки най-малък детайл. Затова, не се плашете, че това ви се случва всяка минута. Точно обратното – колкото по-често, толкова по-добре.

От урока по книгата Зоар, 14.11.2010

[26480]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: