Кетер-Хохма-Бина-З“А-Малхут

каббалист Михаэль ЛайтманКетер и Бина притежават такива особени свойства, че са способни да се спускат където им е угодно и да работят и с най-ниските желания.

Бина – това е Хасадим (милосърдие), а Хасадим може да се намира на всяко място, поддържайки своето намерение „отдаване заради отдаване”. Но как това може да прави Кетер, в който има и светлината Хохма, а не само Хасадим?

Работата е там, че Кетер напълва и се отнася към всичко „отдолу нагоре”, затова той може да се спуска във всички желания, намиращи се в егоистично намерение, също както Бина, но по съвършено друга причина.

Кетер – това е свойството на Твореца, желаещ да напълни цялото творение, Малхут. Това не е светлината на напълването, Хохма, а замисълът на творението, самата идея, нейната програма. Той като че ли определя какво иска Творецът от нас в самия край – Той иска да ни издигне при себе си.

Затова тази сфира се обозначава с последната буква йод – това е програмата, която започва да се реализира, започвайки от сфира Хохма и по-надолу. Хохма – това вече е светлината на целта на творението, а след това Бина – светлината на изправянето.

И така, има ГАР, трите висши сфирот, отнасящи се към Твореца: Кетер – програмата, Хохма – целта на творението, и Бина –изправянето на творението.

А след това става реализацията в нисшите. Това са Зеир Анпин – системата, определяща как низшият трябва да се измени и благодарение на каква последователност от действия.

И най-низшият, който трябва да се измени и да премине всички тези изменения – Малхут. Така са разпределени петте части, от които се състои творението.

И доколкото Кетер – това е замисълът, програмата на творението, идеята, той се намира във всяко място! Защото без тази идея нищо не може да съществува, дори и едно единствено най-малко желание.

Но той действа по отношение на низшите „отдолу нагоре”, защото е насочен само към това да ги издигне към изправяне – даже, ако затова трябва да се спусне в самите клипот и да извърши някакви прегрешения по този път.

Но след това, както пише книгата Зоар, всички тези проблеми и престъпления ни се струват правилни действия, които е трябвало да преминем, защото именно за сметка на тях ние разкриваме крайното изправено състояние.

Всичко това е направено от ръцете на Твореца, а самите ние не сме правили нито грешки, нито престъпления, нито изправления.

И затова Кетер със своето поведение и отношение към низшите е по-високо от всички ограничения и съкращения.

Тази мисъл е заключена във всяка частица на творението и във всяко негово действие и затова той се разпространява повсеместно и действа отдолу нагоре, за да съедини всички части на творението и да доведе до края на изправянето.

Бина действа другояче – това е светлината Хасадим, изправянето на творението. Изправянето може да се случва във всяко състояние и във всяко място съгласно желанието на низшия да се изправи и да получи свойството Бина, свойството отдаване.

Искаш – получаваш, без никакви ограничения! И затова Бина също може да се разпространява навсякъде, защото това е „хафец хесед” (чисто отдаване).

Така че Хохма – това е светлината на целта на творението, напълваща желанията след изправянето от Бина, получено предварително. А Зеир Анпин определя процеса, съгласно който това изправяне се случва.

Бина, искайки да се уподоби на Кетер, ражда З”А и действа вътре в него, за да го доведе до нивото на Кетер. Но З”А не може да достигне Кетер, както иска от него Бина – а само с помощта на Малхут!

Излиза, че З”А – това е скритият Творец, Кетер – най-висшето свойство – Ацмуто, замисълът на творението. З”А и Малхут работят в двойка, защото З”А не може да се уподоби на Кетер, ако Малхут не се присъедини към него и не му придаде своите желания.

Затова Малхут може да се изправи, само взимайки пример от З”А. Гледайки Го, тя узнава, какви желания и изправяния са ѝ нужни, за да се съедини с Него. Малхут – това е душата, З”А – Творецът, а тяхното съединение – сливане на душата с Твореца.

Но когато те се съединяват, се издигат в А”Б-СА”Г – към Хохма и Бина. И когато се съединяват там, те се включват в Кетер. С това завършва програмата на творението!

От урока по „Бейт Шаар а-Каванот“, 22.11.2010

[27309]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: