Кабалистите – за „кабала – днес”, ч.7

Скъпи приятели! Моля ви, задавайте въпроси по темата за тези цитати на великите кабалисти

Бележките в скобите са мои.

Възможност за освобождение

(7/1) Юдаизмът (науката за връзката с Твореца, от думата ихуд – единение) е длъжен да даде на народите нещо ново (нови отношения, разкриване на целта на живота, висшия свят).

Това очакват те (подсъзнателно) от завръщането на народа на Израел в своята земя (затова, убедили се, че това не се случва, те още повече ни ненавиждат, отколкото преди и смятат държавата ни за ненужна).

И работата не е в другите науки, понеже в тях ние никога не сме правили нововъведения и винаги сме били ученици на другите народи (те бяха първи, но развиваха това, което бяха длъжни да развиват).

Става въпрос (какво те чакат от нас) за науката Кабала, за справедливостта и за света. А в това болшинството народи се явяват наши ученици. И тази наука се отнася само за нас (защото на нас е предадена програмата за поправяне природата на човека).

Баал аСулам. Последното поколение. Приложения и чернови. Фрагмент 12.

[27771]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: