Кабалистите – за „кабала – днес”, ч.4

Скъпи приятели! Моля ви, задавайте въпроси по темата за тези цитати на великите кабалисти

Бележките в скобите са мои.

Доказателство за това, че нашето поколение вече е достигнало периода на Машиаха

Рашби и неговото поколение, т.е., постигналите „Зоар”, са постигнали напълно всичките 125 степени, независимо, че това е било преди идването на Машиаха. За него и неговите ученици е казано: „Мъдрецът е за предпочитане пред пророка“.

И затова много пъти в книгата „Зоар“ се казва, че няма да има поколение, подобно на това на Рашби, чак до поколението на Машиаха. Затова неговата велика книга е предизвикала в света толкова голямо впечатление, – защото тайната на Тора, заключена в нея, обхваща висотата на всичките 125 степени.

И затова в самата книга „Зоар“ се казва, че „Зоар“ ще се разкрие чак в края на дните, т.е. в дните на Машиаха, тъй като, както говорихме, ако степените на изучаващите не са равни на степените на автора,  те няма да разберат неговите намеци, защото те нямат общото постижение. А тъй като степените на постигналите „Зоар “ –това са всичките 125 степени, то е невъзможно те да бъдат постигнати до идването на Машиаха.

Получава се, че в поколенията, предшестващи идването на Машиаха, липсва общото постижение с автора на „Зоар“, и затова „Зоар“ не може да се разкрие в тези поколения, които предшестват поколението на Машиаха.

Баал а-Сулам. Статия при завършване на книгата „Зоар

[26804]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: