Кабалистите – за изучаването на кабала, ч.17

Скъпи приятели, моля задавайте въпроси по темата за тези цитати на великите кабалисти.

Забележките в скобите са мои.

Занятието с Кабала не изисква особени способности

Ако човек е създаден с неголеми способности, нима ще успее да стане мъдрец? Та нали неговият разум е малък, за да разбере думите в Тора!

За това говори Мидраш Раба (Великият коментар): Казал е Творецът на народа на Израел (желаещите да се издигнат от желанието за получаване в желанието за отдаване и само те се наричат Исраел = към подобие с Твореца): „Вашият живот, всичката мъдрост и цялата Тора – това са, прости неща. Всеки, който е в трепет пред Мен (желае да стане като Мен) и изпълнява (заради това) указанията на Тора – цялата Тора и всичката мъдрост са в неговото сърце (в неговите поправени желания)”.

Обяснение на това се дава в Предисловието към ТЕС: не се изискват никакви способности и единствено силата на трепета пред Твореца (стремежът да достигнеш подобие с Твореца), удостоява човек с всичката мъдрост на Тора (висшата светлина).

Затова е казано: „Всички са в ръцете на Твореца – освен трепета пред Твореца”. Тъй като само в трепета пред Твореца (да го развиеш в себе си с помощта на обкръжението, учителя, книгите), е дадена нашата свобода на волята, а всичко друго определя Твореца.

Рабаш, Даргот Cулам, статия 456, "Неголемите способности".

[25648]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: