Живот в потока на безкрайната светлина

каббалист Михаэль ЛайтманЦялата ни история е развитието в този свят, в материално тяло, но сега ни е необходимо да изградим своето духовно тяло и да го изградим сами!

В нашия свят са ме родили баща и майка, възпитали са ме, дали са ми образование, докато не съм станал възрастен и съм започнал да живея самостоятелно.

В духовния свят е необходимо да се направи същото – имаме духовни баща и майка (Аба ве-Има), духовно обкръжение, което ни развива. Но ние трябва да изпреварим това със собствено желание.

Проблемът е откъде да се вземе такова желание?! За това ни се дава духовната искра (точката в сърцето), малкото желание към духовното. А за сметка на него можем да се развиваме благодарение на обкръжението – кабалистичната група и висшата сила, която се нарича Аба ве-Има (баща и майка).

Имаме ги и все още ги разкриваме. Може да ги назовем също така Творец, който ни въздейства с две сили: Хасадим и Хохма – силата на милосърдието, която ни помага, и силата, утежняваща нашия път, както ние учим детето, давайки му упражнения.

Тези две сили ”помощ” и ”помощ срещу нея” идват при нас и ни учат какво трябва да правим, придвижвайки се напред. Ако организираме така своето развитие, то можем да се издигнем със скорост, която зависи само от нас – нали в духовния свят няма време!

Започваме да разкриваме тези сили, действащи в природата – Баща и Майка, положително и отрицателно. Когато се издигаме на самата първа духовна степен, то вече започваме да се усещаме вечни и съвършени.

Наистина ние повече не зависим от своето тяло! Ние започваме да възприемаме всичко в отдаване, извън себе си. Аз се свързвам и се съединявам с всички и те стават моите духовни съсъди.

Ако в материалния свят съм получавал всичко само вътре в себе си, колкото е влизало в мен и като се напълня, съм преставал да чувствам наслаждение, то духовното наслаждение се определя от това, колко аз ще предам на другия! А другия – на третия.

И така ние всички предаваме това напълване един друг и затова това е безкрайно течение от непрекъсващи се наслаждения. Това се нарича усещане на вечния живот.

 

clip_image002

 

Във всеки от нас влиза цялата светлина на Безкрайността, а човек взима от нея само необходимото за своето съществуване и предава тази безкрайна светлина по-нататък. Ако съществуваме в такава форма, то усещаме себе си в света на Безкрайността като неограничени и напълнени с цялата светлина на Твореца.

Към това иска да ни доведе науката Кабала, която затова така и се нарича (”кабала” означава получаване). Тя ни учи как да получим напълване и да усетим вечния и съвършен живот тук и сега, в този живот.

От 1-ия урок на конгреса, 09.11.2010

[27252]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: