В центъра на всички кръгове и в края на линията

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Каква е вътрешната работа в групата между „кръговете” (игулим) и „правата линия” (йошер)?

Отговор: Преди изпитвах удоволствие от успеха в материалния свят, но след това изведнъж почувствах, че нещо ми липсва в живота и започнах да търся място, на което да се чувствам по-добре. Благодарение на това усещане,  достигнах до науката кабала, но кой ме подтикна към нея?

Моите въпроси се наричат „желание за напълване” (хисарон). Аз (моята „точка в сърцето”) съм съществувал в някакво „кръгло” място и изведнъж съм се почувствал зле. С други думи, възникнало е напрежение между мен и моето обкръжение, различие, „делта”. Аз съм почувствал тази делта (различие) като зло, мъчен от въпроса „За какво живея?”, защото не се чувствам удовлетворен и в равновесие.

От това усещане обкръжаващата светлина е започнала да ми въздейства и да ме придвижва, тъй като съхраняването на равновесието е закон на природата. Обкръжаващата светлина е това, което ме тласка към състояние на равновесие.

Аз съм започнал да се предвижвам и съм попаднал в следващото ми състояние; аз съм започнал да търся отговори да допуснем в мистиката, след това съм попаднал в някаква философия и накрая съм попаднал в центъра на кръга: науката кабала.

Кой е бил този, който ме е водел през целият този път? Това е обкръжаващата светлина! Аз винаги съм съществувал в нея, но не винаги съм го осъзнавал. Така съм преминал през 1-то, 2-то, 3-то и 4-то състояние.

Във 2-то състояние съм по-спокоен по отношение на обкръжаващата светлина, защото съм усетил по-малко напрежение отколкото в 1-то състояние. Но след като съм прекарал известно време в това състояние, съм получил въздействие от обкръжаващата светлина и съм започнал да чувствам, че това състояние не е много добро. Тоест аз съм увеличил моята чувственост към обкръжаващата светлина, което ме е накрало отново да се чувствам зле! И отново съм започнал да търся.

Така аз съм тласкан от светлината всеки път. Всъщност аз сам нищо не правя; светлината работи върху моите желания, докато достигна до самия център.

В центъра е напълно уникално свойство наречено „група”. В тази точка обкръжаващата светлина (Ор Макиф) и вътрешната светлина (Ор Пними) напълно престават да ми въздействат.

Аз съществувам в централната точка на всички „кръгове” (игулим), където те не действат, а също и в края на „линията” (йошер), където тя не действа. Така че какво да направя?

И тук трябва да действам независимо, тъй като се намирам в точката на свободата на избор. Сега светлината не ми въздейства, а чака. Доколкото аз мога да изляза от това състояние на равновесие, дотолкова светлината ще започне да ми въздейства!

Свързвам се с групата и цялото допълнително желание, което получавам от нея, ме повдига! Желанието се отнася към линията, защото аз съм го получил от групата.

Когато моето желание попадне в линията, аз отново съм под влиянието на игулим (в крайна сметка, аз все още нямам екран (масах) и не принадлежа на йошер), и отново усещам разлика между мен и кръговете.

Като резултат обкръжаващата светлина започва да ми влияе. Това не е общата светлина, а принадлежаща на нея, тъй като съм получил моето желание от групата, която е линията. Обкръжаващата светлина в линията иска да ме повдигне, за да бъдем аз и тя в баланс.

В това е сгула (лекарство), чудотворната сила на Тора, защото тази светлина ми влияе и ме повдига в тази права „тръба”. Аз се издигам за сметка на обкръжаващата светлина, но тази светлина ми влияе до степента, до която реализирам моята свобода на избора в групата, като се свързвам с нея в общото учене.

В това е цялата ни работа! Баал аСулам го обяснява в книгата „Бейт Шаар аКаванот”, което е основата на всичките ни намерения да достигнем отдаване.  Затова аз мога само да се издигна „в линията” с помощта на допълнителна сила, която получавам от групата. Според желанието, получено от групата, впечатлението за важността на целта, величието на Твореца и нищожността на моят егоизъм, обкръжаващата светлина започва да ми влияе.

От урока по „Бейт Шаар аКаванот”, 14.11.2010

[26489]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: