Вътрешната „религия” на душата

В статиите си, Баал аСулам обикновно използва думата „религиозен” и „светски”, но не в общоприетия от нас смисъл.

„Религиозен” човек в термините на науката кабала не е традиционният термин, които означава някаква световна религия: юдаизъм, ислям, християнство или други всевъзможни вярвания.

За „религиозен” се смята онзи, който се намира в този свят, желае да поправи себе си и да се издигне в духовния свят, включително до света на Безкрайността, до подобието на Твореца.

В това се състои целта на съществуването на всеки човек в този свят, която Баал аСулам обяснява в статията „Същност и цел на религията ”.

Понякога обаче, той наистина има предвид традиционната религия, желаейки да обясни някои моменти. Затова необходимо е винаги да се изхожда от контекста, за да се тълкуват думите му.

„Светски” хора са тези, които не се занимават със собственото си поправяне, а правят всичко за да получат възнаграждение – в този или в бъдещия свят.

„Религиозен” е този, който се поправя до нивото на Твореца и за тази цел използва „Истинската Тора”, т.е. науката кабала. Както е казано: „Аз съм създал злото начало и Тора като средство за неговото поправяне”.

С други думи, първо е необходимо да разкрием егоистичното начало в себе си и само тогава ще ни потрябва „Тора” за неговото поравяне, защото целта е само в това.

И тогава нейната светлина, която разкриваш при правилно обучение, ще те върне към своя Източник – тоест злото начало ще се превърне в добро.

При това самото желание не се променя – променя се само неговото намерение: от „заради себе си” към „за благото на ближния”.

От урока по статията „Изгнание и освобождение”, 03.11.2010

[25807]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: