Впечатления от конгреса, 11.2010, ч.2

От получените писма с впечатления от конгреса:

„В нашия живот има две напълно изолирани едно от друго състояния:

Едното е състоянието на конгреса, което започва от момента на завършване на предишния конгрес и се явява негово продължение.

Второто е всичко останало, което се случва в живота.

Усещането за това съществуваше отдавна, но едва сега всички започнаха да говорят за него и има нужда да направим нещо. Състоянието на конгреса е подарък, който ни дават свише и трябва ли ние, със свои сили да пренесем това състояние в другата част от живота си?

За да не бъдат това две изолирани състояния, а напрежението от вътрешния живот, в който съществуваме по време на конгреса да може да се прояви също и в живота между конгресите – нещо като домашно – вместо после да изпадаме в самосъжаление…”

„Сега, в главата ми е пълна бъркотия. Страшно е, както винаги, връщайки се в обичайния живот, където вместо прост материален и наситен духовен живот, всичко изведнъж се оказва раздробено на множество дребни, но агресивни материални проблеми, които се забиват вътрешно. Най-добре е, след конгреса да започнем да се готвим за нов конгрес. Как въобще виждате вие нашето по-нататъшно развитие?”

[26892]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: