Entries in the '' Category

Съединяване на всички светове

Въпрос: Отнася ли се жената на един човек към тези „ближни” или „приятели”, които той трябва да „обича, както себе си”?

Отговор: Нашият живот в този свят е устроен така, че и в семейството трябва да се свържем заради духовната цел. Това е следствие на най-високия и най-яркия духовен корен, който се отнася към всеки човек в този свят.

В резултат на разбиването, нашите души са се отделили и са станали противоположни една на друга. Това се отнася не само за „човек – Творец” или за „група – Творец”, но и за „мъж – жена”. Ние достигнахме до стадия на разбиване на семейството и съпружеските двойки трябва също да реализират принципа „обичай ближния, както себе си”.

Това работи между съпрузите по същия начин, както и към другите хора. Когато мъжът и жената се удостоят с такава връзка, тогава между тях ще се възцари Шхина, Творецът. Това означава, че във всички техни действия, от най-материалното до най-духовното, те ще се стремят да останат в едно намерение – да бъдат свързани единствено чрез взаимно отдаване, Твореца.

Всеки човек може да разкрие това – имено затова Творецът е разделил първия човек на две части: Адам и Ева. Тази възможност е вече заложена вътре във всяка съпружеска двойка в този свят. Аз съм уверен, че ние трябва да поправим тази част. В края на краищата, докато не доведем всичките поправяния до техния завършек на най-ниската степен, на нивото на този свят, поправянето не може да съществува и във висшето.

Не е достатъчно да се чувстваме свързани помежду си. Ние трябва да се свържем във всичките наши материални дела в този свят до идеалното им състояние, като в света на Безкрайността. И тези два полюса: нашия свят и света на Безкрайността ще се свържат и всичко ще се върне към съвършеното си състояние. Ние трябва да свържем тези два свята: най-висшия и най-нисшия.

Поради това в семейния живот и в отношението на човек към децата и към възрастните всичко трябва да се случва съобразно с духовните закони. И разбира се, когато жената и мъжът учат заедно кабала и могат да достигнат такова отношение и намерение един към друг, тогава това разкрива възможност за уникална работа, която е възможна само между съпрузите.

От урока по статията „Любов към Творец и творенията”, 28.09.2010

[22129]

Запазване на жизнения дух

Въпрос: Какви са признаците за добра връзка между приятелите?

Отговор: Жизненият дух между тях, подемите и въодушевлението независимо от текущите състояние – всички това сочи към добра връзка между приятелите.  Светлината извършва различни действия върху нас, разкрива омраза, разединение и разбиване между нас. След това тя ни поправя. После отново разкрива разбиването и отново го поправя. Това продължава докато станем напълно поправени.

Разбираме, че преминаваме през различни състояния по този път; някои от тях, за разлика от други, са по-приятни и по-понятни. Ние винаги ги оправдаваме, тъй като те произлизат от Добрия и Творящ добро, от няма никой освен Него. Просто трябва да се опитаме да съхраним обединението и да поддържаме общия дух – нашия жизнен дух.

Това всъщност е желаното състояние. Имено тук са разположени всичките 125 духовни степени – в съхраняване на връзката и жизнения дух над подемите и паденията. Когато между душите се разкрият разделението и единението, тогава разкриваш целия разказ на Тора, през който трябва да преминеш.

Ти разкриваш там злото начало, Египет, изгнанието и причините за тях, цялата дълбина на злото, което възниква от разбиването, и редът на поправяне. Там разкриваш действията, водещи към обединението – „праотците” и „синовете”. Разкриваш душите, т.е. нашите части, които са взаимосвързани до някаква степен. Разкриваш цялата история, за която четеш, под формата на процесите, през които преминаваш. Ти се отъждествяваш с всяка душа и разкриваш нейния път на поправяне.

От урока по статията на Рабаш, 26.09.2010

[21954]

Целта на образованието е израстването на човек

каббалист Михаэль ЛайтманЦелта на образованието е да обясни какво е „любов към ближния”, което е всеобщ природен закон.

На това трябва да се набляга при преподаването на всички предмети. Около това трябва да се прокарва идеята за единство на природата и управлението (Няма никой освен Него), пълната взаимовръзка на всички части на творението (Обичай ближния, като себе си).

Тогава цялото обучение ще се базира на един закон, ще се управлява от една сила, ще се движи в едно направление и детето именно това ще усвои.

Ако за закона „Обичай” е казано, че това е „основно правило в Тора” – т.е., това е всеобщ закон на мирозданието, то ние сме длъжни да обучаваме децата, изхождайки от този закон и да показваме, че всичко ставащо в света се определя от тези условия.

Тогава децата ще усвоят този единствен закон, ще разберат и висшето управление и как правилно да се държат.

Ако им показваме, че и най-добрите и най-страшните събития в света стават само, за да разберем, че трябва да изпълняваме този закон, то децата ще започнат да се отнасят по-целеустремено към действителността.

Този, който иска да се поправи и чрез себе си – света, той се нарича човек. Така от животни се възпитават хора.

От урока по статията „Любов към Твореца и творението““, 27.09.2010

[22190]

Единството е пътят към Твореца

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Защо са нужни приятелите? Защо не може просто да се обърнем към Твореца и да се издигнем с помощта на Обкръжаващата светлина?

Отговор: Никой от нас не може да се обърне към Обкръжаващата светлина, към Висшата сила, към Твореца, освен ако това не стане от мястото на разбиването, изясняване на връзката с групата. Човек не може да се свърже със светлината директно поради липсата на подобни свойства, дори липсата на противоположни. Затова е нужно молбата да се извърши заедно с приятелите – или чрез единение или чрез липсата на такова.

Творецът е създал желание за получаване и това не се е променило. Това е което наричаме свят на Безкрайността и където всички ние заедно съществуваме. Под света на Безкрайността съществуваме в състояние на разделение; ние не знаем и не разбираме, напълно сме отделени от духовността. Тези състояния са включени едно в друго и се проявяват само в нашите усещания. За да постигна Безкрайността, аз трябва да направя следното: 1) да стигна до състояние на отделеност; 2) да разкрия, че сме разбити и 3) да се издигна до мястото, където всичко сме заедно.

Немога да се обърна директно към Твореца, защото Той е силата, която съществува в поправеното Кли. Аз или моля за силата да бъда поправен заедно с всички останали, или ако вече съм постигнал връзка с другите, се обръщам към Твореца. Няма Творец без творение и няма Висша сила без Кли.

От урока по статия на Рабаш, 26.09.2010

[21960]

Законите, по които се развива групата

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: В природата има общи закони на развитие: раждане, съзряване, максимална ефективност и угасване. По същите тези закони ли се развива групата?

Отговор: Безусловно, ние преминаваме през тези състояния в личното си и групово развитие. И все пак, начинът, по който се развива групата е малко по-различен.

От една страна, тя постоянно се разширява, а от друга страна, преминавайки в духовната фаза, започва да се обединява с Твореца.

Тогава отмира нейната материална част, т.е. намерението заради получаване, а с намерението заради отдаване, групата влиза в Твореца и там, в своя корен, тя съществува вечно.

Разбира се, като резултат, понятието „група” изчезва, защото то бива заместено от понятието „Адам”, единната душа.

Групата (квуца) е все пак нещо ограничено – тя представлява съчетание (кибуц), алианс на душите, обединени в резултат на въздействие.

Когато тя пристъпи към сливането с Твореца, душите съществуват една в друга без да изчезват и единството между тях също не изчезва, като едновременно с това всичко става единно цяло.

От беседата на 24.07.2010

[22194]