Училище за благото на света

В последно време хората изпращат много въпроси, свързани с възпитателната ни система. Ние изграждаме нова възпитателна система и трябва да я използваме заради отдаване, с разпространителна цел. Това ще осигури нейното успешно развитите, поддръжка и признание. Нашите деца ще станат част от процеса, който е насочен към помощ на всички деца по света. Ние използваме това, което ни е най-скъпо, нашите деца, с цел разпространение като пример за правилно възпитание.

Това е ключът към успеха: ние не сме просто загрижени за благото на своите деца, а за благото на целия свят. Това означава, че основната ни цел е не в създаването на наше собствено училище, а в организирането на виртуални, образцови класове, които да послужат като пример за формирането на децата във възрастни.

Ще използваме тази база за създаваното на възпитателни видео програми, така че децата по света да могат да ги използват, за да се обучават след училище, по интернет или местната телевизия. Динамични програми в различни формати, адаптирани по възрастови групи, ще ни представят сериозна възпитателна организация, която действително се грижи за възпитанието. Ние ще предоставим на света систематично средство от възпитателни програми на различни езици. Разбира се, ние ще го направим без да споменаваме мъдростта кабала, а само като използваме нейния глобален, интегрален подход за разкриване на света.

Тази система не влиза в конфликт с учебната програма, а напротив, тя формира децата във възрастни. Постепенно ще въведем всички учебни предмети в нашите програми, прекарани през призмата на глобалния мироглед за реалността и нашия свят.

Трябва да научим децата да разбират, че тяхното възприятие за света е относително и да им покажем, че е възможно да почувстваме и разберем света по различен начин – без да се вглъбяваме в закостенели предубеждения. Когато разказваме на децата за природата, ние трябва да ги учим за относителното възприятие, да пробуждаме въпроси в тях, да ги приближим до реалността и да разкрием света пред тях.

По-горе казаното не са безпочвени фантазии, а реални резултати, които вече наблюдаваме върху стотици от нашите деца през последните няколко години.

От беседа за възпитанието, 01.10.2010

[22613]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed