Тайната сила на жената

В нашия свят, мъжът се държи по отношение на жената  като „мачо”, за да покаже, че е по-висш, че превъзхожда жената по сила и успехи.

Това е обусловено от природата, независимо, че в духовното всичко е точно обратното. Тъй като жената поражда новото стъпало и подтиква мъжа към развитие, тя е по-важна от него.

Точно както в нашия свят жената ражда новото поколение, така е и в духовното – женската част създава новото, по-близко до Твореца стъпало.

Кой прави стъпката за сближаване с Твореца? Мъжът привежда в действие силата, но жената прави тази стъпка, тя ражда следващото стъпало. В нашия свят, възползвайки се от това, че той нищо не ражда, че е по-свободен – мъжът прави това, което му се иска.

В духовното, мъжът напълно, в цялата си свобода е насочен към организирането на женската сила, за да се роди ново стъпало и двамата да се приближат към духовното.

Всичко, което мъжът притежава, той влага в жената и от нея произлиза тяхното ново стъпало. Точно както е в нашия свят, който се явява естествена проекция на духовното, където мъжът дава семето, а жената го развива и носи следващото поколение.

Въпрос: Какво е това, което жената притежава, че успява да вземе семето и да го развие?

Отговор: Жената притежава две сили – силата на получаването и силата на отдаването. Мъжът има само едната сила, тази на отдаването, затова е слаб и това не му е достатъчно, за да съществува в природата. А жената притежава и силата на отдаването, и силата на получаването.

Въпрос: Значи тя символизира самото творение?

Отговор: Тя символизира творението, и самото творение е създадено за нея – това е Бина, Висшата Майка.

Бащата (Аба) има само силата хохма, а Майката (Има) има и хохма, и хасадим, и тя знае как да организира тези две сили, така че да породи мъжката и женската сили и след това да ги насърчи да напредват.

Пораждането, изхранването, зрялата възраст – всички тези етапи изхождат от Има.

Въпрос: И всичко това се проектира в нашия свят?

Отговор: Трябва да разберем, че пренесем ли в нашия свят  поправяне, което е в съответствие с духовния свят, тогава ще видим другия свят.

Тогава ще има напълно различни отношения в семейството – между мъжете, жените, децата. Всичко ще придобие друга форма, затова е казано: „Аз видях противоположния свят”.

И обратно – ако не използваме науката кабала, ще се спускаме все по-ниско и по-ниско, и каквото и да влагаме в новите училища, частните и обществени организации, нищо от това няма да ни помогне и светът ни ще изпадне в пълна деградация.

От програмата „Кабала за начинаещи”, 14.10.2010

[24282]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: