С Милост е създаден света

От страна на Твореца, светът е създаден със свойството милост (Хесед), със съвършеното отдаване. И като неин отпечатък е създадено свойството на творението – получаването.

За да предостави на творението, на човека възможност да бъде независим, е трябвало Той да го сътвори без каквото и да е зададено свойство.

Как е възможно това? За тази цел, Творецът е подготвил за човека особено състояние – място/желание, защото човекът живее в своето желание.

В усещанията му, това желание се състои от получаване и отдаване. Развивайки се, той постепенно придобива възможност да избира между тях и тогава вижда, че неговият избор не е нито в едното, нито в другото, а в правилното използване на тези две свойства, получени от Твореца – заради Твореца.

Човекът се учи да използва поравно и двете, и не игнорира свойството получаване. Защото това е той самият и за него е необходимо да остане самостоятелно създание, което стои пред Твореца.

В противен случай, не получавайки наслаждение от Твореца, човекът няма да Му достави удоволствие. Само получавайки, ние можем да отдаваме на Твореца.

Затова, човекът използва правилно и двете сили – поправя своето желание да получава на такова с намерение заради отдаване.

Като следствие, свойството милост, отдаване, властва над свойството получаване. Защото според това, как човек поправя своя „материал” – желанието за наслаждение, той може да го използва заради отдаване.

В крайна сметка, и двете свойства действат в човека като едно цяло, и той стига до съвършеното отдаване (до вярата).

През целия си път, малко по малко, във всяко състояние, на всяко стъпало, човекът правилно съчетава свойствата получаване и отдаване (милосърдие и съд).

И затова, с милост е създаден света и с милост ще завърши, постигайки пълно поправяне.

От урок по статия на Рабаш, 12.10.2010

[23301]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: